Mitä merkitsee hyvä syvällinen sekä avoin keskustelu?

( Artikkelin aihealue sivuaa ilmastonmuutoksesta käytävää keskustelua monelta kantilta katsottuna. Onko olemassa vain yksi totuus jonka uskoja vie ajatustaan läpi jopa paheksuttavin keinoin, vai voisiko asioita käsitellä niin että todellinen asioiden painoarvo perusteluineen olisi kärkitekijä. Käsittelen siis tapaa jolla asioita voi viedä rakentavalla tavalla eli keskustelemalla eteenpäin. )

Otan tämän asian nyt esille ihan sen vuoksi että esitin oman näkemykseni keskustelun tärkeydestä tilanteeseen, sekä FB-ryhmään nähden vähintäänkin väärällä tavalla, tai ainakin puutteellisin perustein.

Pyydän avoimesti anteeksi aiheuttamaani sekaannusta, mutta en pyydä anteeksi esittämääni mielipidettä.

Ensinnäkin

Seuraan satunnaisesti hyvin monia erilaisia keskusteluja joilla katson olevan merkitystä ihmisten taloudelliseen hyvinvointiin, ja myös henkisen hyvinvoinnin kannalta katsottuna. Olen osuuskunnan toiminnaohjaajana kiinnostunut lähinnä suorista työtilaisuuksista, uusista mahdollisista jäsenistä, sekä tietenkin vallalla olevista suuntauksista joilla voi olla merkitystä tulevaisuuden työelämälle.

Ilmastonmuutos, sekä sen mukana tuleva työelämän rakenteellinen muutos/uudistus on erittäin koskettava aihe-alue. Tässä yhteydessä on aivan saman tekevää, onko ilmastonmuutosta olemassa vai ei, tai minkä toimesta ilmastonmuutos on tapahtumassa. (Ilmastosi.fi joka on ilmastoseminaarin taustana, ei ole kieltänyt ilmastonmuutoksen olemassaoloa.) Jokatapauksessa sen mukaan eletään sekä etsitään keinoja joilla ihmiselämää saadaan ohjattua vähemmän ympäristöä vahingoittavaksi.

Tämä suuntaus hävittää, sekä tulee muuttamaan paljon vanhoja työelämän rakenteita, mutta luo samalla joitakin kokonaan uusia mahdollisuuksia. Kunhan uudet mahdollisuudet vain osataan huomioida kunnolla. Asioihin tulee uskaltaa tarttua etsien uusia sekä osapuolia kohtaan hyödyllisempiä toimintamalleja.

Tämä juttu

Kyse on esittämästäni mielipiteestä elokapinan mielenosoituksesta jossa joukko mielenilmaisijoita istuu ajotiellä saaden poliisit sumuttamaan pippurisuihketta silmille. Asiaan liittyy paljon paljon muutakin joka sitten johti tähän tilanteeseen. Enkä nyt käsittele tapahtuman tilanteen kulkua millään tavalla.

Koska kuitenkin mielestäni mielenosoittajat toimivat minun arvomaailmani mukaan paheksuttavalla tavalla, niin etten näe heidän saavuttavan tällä toimintamallilla toivottua tulosta, nähdäkseni edes heidän omien tavoitteidensa suhteen. Esitin mielipiteeni jossa ilmaisin että en halua tukea tämänkailtaista toimintaa.

Siis.

Eräässä FB ryhmässä jossa olen jäsenenä esitettin eräänlainen solidaarisuuspyyntö kyseistä mielenosoittajien ryhmää kohtaan. Esitin omasta oman näkemykseni omasta mielestäni kovinkin kätevästi vastakkain asettelemalla asioita. ( elokapina vs ilmastofoorumi ) Tämä kuitenkin tulkittiin niin että esittelin sekä suosittelin heille pelkästään vastakkaista ääripäätä. Toki vastakkaisuus itsessään on on hiukan väärä termi tässä yhteydessä. Näkisin että osapuolet ovat jopa toisessa maailmassa keskenään.

Paheksuin siis tapaa jolla mielenosoittajat hankkivat näkyvyyttään rikkomalla lakia sekä osoittamalla paheksuttavan muotoista kansalaistottelemattomuutta. Tästä aiheutui lopulta syytös lainvalvojaa kohtaan epäilyksenä että on käytetty liian kovia otteita.

Puolustan enemmän lainvalvojaa tässä kohden, koska mielenosoittajat toimivat etukäteen suunnitellusti toteuttaen kansalaistottelemattomuutta rikkoen lakia sekä jättäen noudattamatta poliisin antamaa poistumiskehoitetta. Tällaisesta ei ollut kuitenkaan sovittu lain valvojan kanssa. Mielenosoituksen tehokeino oli siis minun mielestäni kovin vääränlainen.

Perustelen nyt vielä kerran oman näkemykseni.

En halua mitenkään osoittaa solidaarisuutta sellaiselle toimitamallille jolla on arvomaailmaani kohtaan enemmän paheksuvaa sisältöä, kuin selkeää sekä helposti omaksuttavaa perusteltua asiaa. Arvostan silti kovasti että omia näkökantoja tuodaan esille, kunhan sen tekee tahdikkaasti.

Halusinkin siten toivottaa kyseiselle mielenosoittaja ryhmälle että on olemassa paljon “laadukkaampiakin” keinoja toimia sekä oppia sellaisia asioita joista haluaa tuoda esille julkista keskustelua. Linkkini videoesimerkki on tavallaan hiukan toisesta ääripäästä mutta huomattavasti asianmukaisemmin, uskottavammin sekä vahvasti perustellummin toteutettu kokonaisuus jolla on myös paljon tukijoita.

Minä en sinällään linkistä huolimatt lainkaan mainosta juuri tätä päivämäärän kyseistä videotapahtumaa, mutta mainostan tapahtuman asiasisältöä joka on julkista, sekä esitelty perusteluin ja jolla on jo paljon tukijoita. Mainostan myös videolla esitettyä toivetta että keskusteluun halutaan mukaan nuoria. Laitoin linkkiini sen vuoksi aikakohdat joista toivoin asiani tulevan esille niin keskusteluun osallistumisen suhteen kuin asioiden joista voisi keskustella.

Mainostan lisäksi seminaarissa olevaa julkisesti esitettyä näkemystä että ilmastotiede pitäisi saada politiikasta eriytettyä niin että se on enemmän puhdasta tiedettä. En itse henkilökohtaisesti väitä että kyseisen ryhmän toiminta olisi sen puhtaampaa tiedettä, vaikka sille se minusta näyttääkin, mutta he julkisesti toivovat, sekä minun mielestäni osuvin perustein esittävät että keskustelua käytäisiin enemmän tieteen näkökannalta ottaen tiede mukaan keskusteluun, kuin poliittisin tai idealistisin perustein.

Kun ja jos ilmastonmuutoksesta sekä keinoista ehkäistä saasteita keskustellaan avoimesti sekä faktaperustein ilman politiikkaa, on sisältö paljon enemmän uskottavampaa. Uskoisin että olisi olemassa sellainenkin näkemys jonka tässä esimerkissä olevat molemmat osapuolet voisivat allekirjoittaa ja saada sitä kautta paljon enemmän huomiota sekä näkyvyyttä jolla on myös samalla perusteltua sisältöä.

En toki ajattele, enkä esitä että laittamani videoesimerkki tai sen perustava taho ( ilmastofoorumi ) olisi heille se oikea, tai ainut oikea kenen kanssa asiaa kumpikaan osapuoli käsittelisi. Mutta osuipa kätevästi kohdalle juuri molemille osapuolille sopiva keskusteluareena. Näin tässä tapauksessa kumpikin osapuoli hankkisi toisiltaan tietoa pohjaksi jonka perusteella asioita voisi käsitellä etsien perusteita omalle väittämälleen.

JK. Tätä kirjoittaessani on koko viestiketju poistettu kyseisen FB- ryhmän sivulta.

YP : Koska eräät ovat halunneet valjastaa tämänkin ketjun Elokapina liikkeeseen suhtautumisestaan jankkaamiselle vaikka Elokapina sana ei ole aloittajan ehdotuksessa kuin sivulauseessa ja ketjuun on muutenkin koitettu jakaa kyseenalaista, ilmastodenialistista ja äärioikeiston tuottamaa sisältöä,niin tämä ketju laitetaan nyt kiinni ainakin siivoamisen ajaksi.

Tässä oli tarkoitus tosiaan puhua siitä millä tavoin hallitusta jne. voisi sähköpostitse tai Twitterissä tiedottaa ilmastotekojen tarpeesta.

Jos olisin osallistunut kyselyyn sanoilla:

“Ikävä kyllä en mitenkään voi hyväksyä elokapinan toimintomallia. Toivoisin että osallistuisivat kommentoimaan sekä osallistumaan keskusteluihin.”

Uskon että viestiäni ei olisi tällaisella kannanotolla poistettu, eikä myöskään sekaannusta olisi aiheutunut. Mutta omasta mielestäni olisin jättänyt viestini rakentavan osan kokonaan pois, jolloin se on vain tyhjää sanahelinää, jota netti on täynnä jo muutenkin. Mielestäni kommentissa pitää olla vähintäänkin vinkin omaisesti myös rakentava osa, mielummin tietenkin suoraa rakentavaa asiasisältöä.

Seikka kuinka aloittaja haluaa osoittaa solidaarisuutta elokapinaa kohtaan, ylittää sen rajan jonka perusteella kritisoin myös aloitustekstin muuta sisältöä.


Aloitus:

Aloittaja:

Solidaarisena tuen osoituksena Elokapinaa kohtaan voisimme ( tukea *muutettu sana*) hallituksen ministereiden Twitterissä vaatien isompia ilmastotekoja hallitusta, jotta mielenosoituksen alkuperäinen tavoite toteutuisi.

Tekisin aloituksen itse, mutta en käytä Twitteriä. Täältä löytyy "Lisätietoja" osasta ministereiden Twitter tilit:

Minä kirjoitin:

Ikävä kyllä en mitenkään voi hyväksyä elokapinan toimintomallia. Toivoisin että osallistuisivat kommentoimaan sekä osallistumaan keskusteluihin, hankkimaan itselleen tietoa.

Kaikella mielenilmaisulla on paikkansa. Mutta laadulla on väliä.
Nuoret mukaan ilmastokeskusteluun
1:16 ->

Miten ilmastotutkimuksen voisi vapauttaa politiikan otteesta
15:55 ->

Uhkaako ilmaston lämpeneminen jääkarhuja
21:26 ->

 

Ensimmäinen kommentoija:
Sain varoituksen linkkien jaosta koska linkin video on ilmastonmuutosdenialistinen tapahtuma. Eikä varoituksen antaja ole vakuuttunut tämän ryhmän toiminnoista.

Kirjoitin:

Ajatuksena onkin että pitää osallistua keskusteluun. hankkia itselleen varmaa tietoa ja toimia sen mukaisesti. En väitä että mikään tieto olisi pureskelematta selvää, mutta uskon että asioihin voi vaikuttaa osallistumalla keskusteluihin.

Kun ja jos toteuttaa omaa toimintamalliaan pelkästään heikoilla perusteilla, sekä tavoilla jotka eivät nosta toiminnan arvoa, koen luotettavuuden olevan kovin heikkoa.

Toinen kommentoija:

Ketkä on järjestäjiä ja puhujia? Tällaiset tiedot pitäisi olla automaattisesti jos jostain tapahtumasta kertoo.

Kirjoitin:

Näinhän se on mikäli kyse olisi jostain yksittäisestä tapahtumasta jota esittelisin. Kyse on siitä että olisi suotavaa osallistua omien näkemystensä tuomiseksi jollain vaikuttavammalla tavalla. Osallistumalla vaikkapa yleisiin keskusteluihin ja opiskelemalla jotain tietoa jonka perusteella keskustelua käydään.

Itse en näe että olisi pelkästään yksi totuus. Näen että tarttumalla epäkohtiin perusteellisilla argumenteilla, saavuttaa parempia tuloksia kuin toimimalla paheksuttavasti.

Tuo ilmastosi tapahtuma on mennyttä aikaa, mutta sisältää paljon asioita jotka vaativat keskustelua. Tuomalla keskustelun julkiseksi voi vaikuttaa paljon enemmän.

Pelkkä kansalaistottelemattomuus ei ainakaan vakuuta minun näkemyksiäni postiivisesti millään tavalla, päinvastoin.

Silti arvostan että omia näkemyksiä tuodaan esille.

Toinen kommentoija:

Tuosta seminaarista kysyin uteliaisuuttani. Jos haluat sinne ihmisiä silloinkin on syuyytä mainita perustiedot.

Kirjoitin:

En tuohon kyseiseen tapahtumaan etsi ketään, Se on mennyttä aikaa. Se on vain vertaus kuinka toinen ryhmä esittää omia näkemyksiään. Toivoisin että tällaiseen omien näkemysten esittelyyn voisi tarttua haastamalla asian keskusteluilla. Näin saavutettaisiin paljon enemmän positiivista näkyvyyttä, sekä samalla saisi joitain asioita kaivettua yleiseen tietämykseen muillekin.

Muutoin se on vain idealismia jolla ei ole perusteita.

En itsekään edes tiennyt moisesta tapahtumasta, ja luulenpa etten olisi edes mennyt.

Mutta silti kuuntelen mielelläni monenlaisia näkemyksiä jotka sitten itse punniskelen omassa päässäni.

Esitänkin juuri siksi että jos haluaa omia näkemyksiään tuoda positiivisella tavalla esille, se voisi olla jotain vastaavaa kuin esittämäni video. Ja videon taustoista löysin tällaisen osoitteen: https://ilmastosi.fi/

Toinen kommentoija:

Kerro nyt kuitenkin se järjestäjä ja jotain puhujista kun mainostat.

Toinen kommentoija:

Ilmastosi -tapahtuman järjestäjä oli Meteoriittimatkat / Pekka Kangas. Ilmastofoorumi on ymmärtääkseni ilmastodenialistien yhdistys, joka puhuu "järkevämmästä ilmastopolitiikasta", mutta kyseenalaistaa ilmastopaneelin julkaisut. Kuvakaappaus ilmastosi . fi -sivulta. (tarkoituksella en linkitä)

Toinen kommentoija:

Ihmettelen kenenkään motiiveja jakaa sisältöä, joka on pohjimmiltaan ilmastodenialistista, etenkään saatesanoilla: "Toivoisin että osallistuisivat kommentoimaan sekä osallistumaan keskusteluihin, hankkimaan itselleen tietoa.

Kaikella mielenilmaisulla on paikkansa. Mutta laadulla on väliä." Tosiaankin laadulla on väliä, ja tuon videon paneelikeskustelu, sen väitteet, ja Ilmastosi -tapahtuman tavoitteet eivät tältä osin kestä lähempää tarkkailua.

Kolmas kommentoija:

Tää on tosiaan ihan äärioikeiston semma ja sivusto sille on ilmastofoorumi, sekin on hyvä käydä katsomassa, on siis avoin foorumi. Nimikkeet ovat harhaanjohtavia ja sellaisiksi ne on tarkoitettukin, mutta kyllä se asia sieltä nopeasti nousee esille, eikä kyse ole ilmastonmuutoksen hidastamisen edistämisestä, eikä muustakaan luonnonsuojelusta.


Jk.

Kuten ylläolevasta viestiketjusta voi päätellä, aloittava mielipiteeni oli kirjoitettu täysin sopimattomasti suhteutettuna kyseisen FB-ryhmän asiasisältöön.

Koska edelleenkään en katso kyseistä elokapina-ryhmän toimintamallia sopivana tapana edistää asiallista keskustelua, en katso kokemani pohjalta olevani oikea henkilö kertomaan mielipiteitäni kyseisellä FB ryhmänkään sivuilla.

Hain jäsenyyttä ilmastofoorumin FB-ryhmään. Katson, kuuntelen sekä luen sellaisella tarkkailijan asenteella. Haluan tietää miten ja kuinka avoimesti he suhtautuvat käytännön tasolla asiallisen keskustelun ilmapiiriin. Arvostavatko he enemmän asiallista keskustelua, kansalaistottelemattomuutta, vai jotain muuta.

Linkkejä, viittauksia ( lainauksissa on linkki alkuperäiseen lähteeseen):


Tieteen tekemistä ohjaa neljä normia, jotka ovat universaaleja

…Kolmas normeista on pyyteettömyys: tiedettä ei tule tehdä etujen toivossa, vaan tiedonhalun tai totuuden rakkauden tulisi on ainoa motivaatiotekijä. Suomessa tämä toteutuu ainakin siinä mielessä, että harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta tutkijat ja tieteentekijät eivät pääse rikastumaan työllään.

Neljäs Mertonin normi on järjestelmällinen skeptisyys tai epäilys. Sen mukaan mitä hyvänsä tieteessä väitetäänkin, muiden tehtävänä on yrittää kumota väite kaikilla kuviteltavissa olevilla keinoilla ja konsteilla. Jos tässä ei onnistuta, on hyväksyttävä, että tieto on totta ainakin väliaikaisesti, kunnes parempaa tietoa löytyy. …

.

Wikipedia, tiede

…Tiede tarkoittaa todellisuuden ilmiöiden ja niiden välisten suhteiden järjestelmällistä ja arvostelevaa tutkimista sekä sen avulla saatua tietojen jäsentynyttä kokonaisuutta.[1][2] Tieteen tehtävänä on selittää ympäröivää maailmaa ja sen ilmiöitä. Tieteellinen tutkimus on järjestelmällistä ja järkiperäistä uuden tiedon hankintaa, mutta myös aikaisemman tieteellisen tiedon päälle rakentamista sekä selitysten ja ennustusten todentamista. Tieteen tarkoituksena on kertoa ympäröivästä maailmasta varmoja totuuksia ja tieteen pyrkimyksenä on muuttaa maailma kielelliseen muotoon selittämällä todellisuutta tosien väitteiden avulla, jotta ihmiset voisivat ymmärtää todellisuutta ja siirtää tieteelliseen tietoon perustuvaa tietämystä toisilleen toden kommunikaation avulla. …

.

Elokapina yksinkertaistaa liikaa

Puheenvuoro

Eija-Riitta Korhola

… Keskittyminen hiilidioksidiin on ollut yksi tekijä, joka on tehnyt ilmastopolitiikasta tehotonta – ja kallista. … … nopein apu tilanteeseen saataisiin rajoittamalla nokipäästöjä eli fossiilisen polttoaineen polttamisesta syntyviä saastepartikkeleita, koska black carbon toimii sulattavasti kuin tuhka lumella imiessään valonsäteitä. …

Dead line -ismi

Elokapina ja sen taustayhteisö Extinction Rebellion vetoaa hätätilaan, jota luonnehtii tulevaisuudessa joukkosukupuutot. Ylipäätään ilmastoargumentaatioon on tullut niin sanottu deadlineismi, jossa korostetaan, että aikaa on vähän ja tuho tulee.

.

Onko ilmastonmuutos tiedettä tai uskontoa

Turunsanomat

Lukijoilta:

…Ympäristön ja yhteiskunnan kestävä kehitys ovat ihmiskunnan kohtalonkysymyksiä, jotka voidaan ratkaista vain reaalimaailmaan pohjautuvan tieteen ja politiikan avulla. On murheellista, että ilmastotiede johtaa poliittisen päätöksenteon harhaan ja rapauttaa tavallisen kansalaisen luottamuksen tutkimukseen.

Oikea tiede etsii totuutta, mutta ilmastouskonto etsii rahoitusta. …

.

Ilmastotiede

Extinction Rebellion: ilmastotempauksissa ei ole kyse ilmastosta

…liikkeen tavoite sanotaan suoraan: ei enempää eikä vähempää kuin globaali vallankumous. Kyse ei ole kielikuvasta. Välittömänä oikeutuksena esitetään nykyhallintoja vastaan syytös suunnitelmallisesta ja tahallisesta ihmiskunnan kaasuttamisesta kuoliaaksi (CO2:lla) – rikos, jota sanotaan holokaustiakin vakavammaksi….

Linkkejä

https://elokapina.fi/the-truth/

https://ilmastosi.fi/

https://ilmastofoorumi.fi/

Myytinkertojat video

Ilmastonmuutos - historian suurin epävalhe / Mitä sinun ei haluta tietävän ilmastonmuutoksesta

 
"Yle MOT sai langettavan päätöksen - Nyt puhuu Simo Ruoho

Ylen MOT-ohjelma on rikkonut journalistin sääntöjä ja joutuu oikaisemaan virheensä koskien Simo Ruohon 'Ilmastoepäilyn kylväjät'-jaksossa esitettyä haastattelua. Tässä Myytinkertojat-jaksossa haastatellaan Simoa kyseisen asian sekä siihen liittyvien asioiden tiimoilta.”

JSN päätös: https://www.jsn.fi/paatokset/7336-yle-20/

 

palatakseni hetkiseksi tämän kirjoitukseni pääteemaan eli mieliteeseeni jossa katsoin “vastakkainasettelun” olevan mielipiteeni rakentava osa, en tarkoittanut poliittista vastakkainasettelua. Itse näen tieteellisen keskustelun olevan hyvinkin epäpoliittista. Käsittääkseni mielipiteeni tueksi esittämässäni videolinkissäkin toivottiin politiikan eriyttämista tieteestä. Tässä Youtube kohdassa (sama kuin ylläoleva video )jossa Simo Ruoho viittaa politikointiin.

 

JK. 12.10.2020

Uusi luku…

… Simo Ruoho 12.10.2020 klo 12:55

Pyysi ilmastofoorumi FB-sivuilla laittamaan Myytinkertojien julkaiseman oikaisun laajaan jakeluun, sillä MOT ei oikaisekaan virhettään tämän illan TV-lähetyksessään, vaan ainoastaan mainitsee tehneensä virheen, ja senkin vasta lähetyksen lopputekstien jälkeen.

Hän totesi tämän olevan uskomatonta toimintaa Yleltä. Ja samaa mieltä olen minäkin. Tämä nyt julkaistava “oikaisu” maininta voisi tarkoittaa yhtä hyvin Hassin tai Laaksosen tai Jylhän haastattelun vääristelyä. Lopuksi hän toteaa että kyseessä on myös järjetön verorahojen virhekäyttö. Siltä tämä minustakin tuntuu.

Oma yhteenvetoni.

Yhteenvetona omin näkemyksin näen että mielummin kansalle näytetään vääristelevää kuvaa ilmastofoorumin näkemyksistä. Heidät leimataan mielummin ilmastodenialisteiksi ( tark ilmastonmuutoksen kieltäväksi ) ilman varsinaista perustetta. Samalla yleiskuvaan luodaan poliittinen sävy teennäistä yhteneväisyyttä käyttäen.

Onko siis niin että esimerkiksi elokapina tai joku muu anarkinen järjestö saa luvan olla esillä sekä tehdä mitä vaan, mutta yhteiskunnallisesti tärkeä sekä avoin keskustelu tieteen näkökulmasta leimataan kelpaamattomaksi materiaaliksi käyttäen leimaamiseen kyseenalaisia keinoja. ?

Olen täysin tietoinen siitä että esitän tässä vain omia näkemyksiäni. Millään mitä edellä näytin tai esitin tässä artikkelissa ei ole muita motiiveja kuin oma näkemykseni sekä toiveeni asiasta. ketään en pakota, enkä käske olemaan mitään mieltä, mutta minulla on oma mielipiteeni jossa toivon että mielipiteitä saa esittää sekä kaikki keskustelu sekä päämäärien asettelu tapahtuisi rehelliseltä pohjalta ilman politikointia tai idealismia . Tiede elää sen mukaisesti mikä oikeaksi milloinkin todennetaan.

jk2

Keskustelu ilmastonmuutoksesta saa liiaksi poliittisen sävyn.

https://www.ossitiihonen.com/2019/08/14/politisoitunut-ilmatieteen-laitos-kieltaytyy-julkisesta-tieteellisesta-vaittelysta-ja-osa-henkilostosta-haikailee-vallankumousta/

.

Julkilausuma ”hiilidioksidin vaikutusta on perusteettomasti paisuteltu, eivätkä katastrofiennusteet ole realistisia”

https://notrickszone.com/2019/07/04/90-leading-italian-scientists-sign-petition-co2-impact-on-climate-unjustifiably-exaggerated-catastrophic-predictions-not-realistic/

Näyttäisi siis siltä ettei keskustelu avoimesti ole “näissä piireissä” lainkaan mahdollista. Siksi olisikin syytä ns. ihan tavalliselta pohjalta osallistua keskusteluihin julkisesti ja saada siten ruohonjuuritason tietoa enemmän näkyväksi. Tämä taas aiheuttaisi luonnollisen “väittely” ts kyseenalaistamisen jossa faktoilla pystyttäisiin pitämään keskustelu sille kuuluvassa uomassa.

Maaseutumedia

”Ilmastokeskustelu on tärkeä koko maapallon ja Suomen kannalta. Meidän pitää tehdä oikeita johtopäätöksiä luotettavien tieteellisten tutkimusten pohjalta.” Hannu Koivisto 9.8.2019 …

Ilmapiiri siis oikein huutaa avointa keskustelua asioista. Olisi vähintäänkin oikeus saada “puitua” alla oleva tutkimustulos näkyväksi, niin että se jokainen yksityiskohta on julkisestikin näkyvissä.

Climate change and use of fossil fuels

29.7.2019 Pertti Sarkomaa and Seppo Ruottu

http://www.maaseutumedia.fi/wp-content/uploads/2019/08/climate_change_and_use_of_fossil_fuels.pdf

Tämä elokapinan toimintamalli on kaukana sellaisesta todellisuudesta jossa minä haluaisin asioita esitettävän.

.