Nyt ollaan ytimessä

Minulle on viimeisen vuoden aikana ryöpsähtänyt näköpiiriini kummasteltavaksi paljon erilaisia vierasperäisiä sanoja, kuten Denialismi, Cancelointi, QAnon, Disinformaatio, Misinformaatio jne. jne... Näiden vierasperäisten sanojen takana on usein erilaisia some“kulttuureja” joita kummastelen.

Näitä kulttuureja olen tavannut erilaisissa nettikeskusteluissa. Luulen näiden monien nettikeskusteluissa olevien asioiden olevan ihmisille koskettavia, tärkeäksi koettuja, sekä mielipiteitä jakavia.

Tämä näkemykseni osoittaisi sen kuinka tärkeäksi kulloinkin keskustelussa oleva asia nähdään. En usko että itseään koskettamaton asia keskusteluissa aiheuttaisi minkäänlaisiä “värähdyksiä” suuntaan jos toiseenkaan, jolloin ei myöskaan syntyisi kärjistäviä mielipiteitäkään.

Toisaalta moni asia ei alunperin olekaan oikein “minkään arvoinen”, mutta siihen voi ohimennen klikkaista tykkäyksen jos toisenkin ja lisäksi lohkaista mis- tai disinformaationa jonkun terävän lisähuomion. Tällä tavalla klikkaaja pääsee itsekin keskustelussa mukaan asian käsittelyyn ja se muuttuu samalla myös klikkajalle itsellekin tärkeäksi.

Moni syyllistyykin tietämättään (misirformaatio) kannattelemaan jotain näistä nettikulttuuri muodoista. Ei ole kovinkaan vaikeaa peukuttaa, jakaa tai jatkaa omalla kommentillaan sanoman leviämistä. Monen tällaisen kulttuurin toimintataustana onkin juuri saada alkuperäinen viesti näyttämään uskottavalta sekä 100% todelta.

Huomattavaa on että ihan kaikenlainen kommentointi lisää alkuperäisen viestin esillä oloa.

Uskottavan tuntuiseen valeuutiseen tai julkaisuun on sitten helppo samaistua ja siten jatkaa itsekin viestin uskottavuuden kasvua.

Usein näissä tarkoitusperäisissä julkaisuissa on tarttumista varten täkynä kuitenkin pieni totuuden siemen joka on suurelta yleisöltä näkemättä vain pienenä osana koko viestintää, luullenkin koko viestin sisällön olevan totta. Tämä faktaa sisältävä ydinosa tekee muun julkaisun osan “suodattamisen” vielä hankalammaksi. Joskus alkuperäinen faktakaan ei ole tässä asiayhteydessä totta, vaan on irroitettu alkuperäisestä asiayhteydestään.

Nämä nettikulttuurit voivat olla myös toistensa synnyttäjiä. Näitä nimityksiä on helppo lähteä viljelemään siten että alkuperäinen viesti saattaa päätyä johonkin kategoriaan johon kirjoittaja ei alunperin viestiä tarkoittanutkaan.

Tervettä järkeä käyttämällä huomioiden mihin julkaisulla tähdätään, monet näistä keskustelu/some kulttuurilajeista jäisivät kehittymättä.

Alkuperäinen todenpohjainen sekä tarkoituksellinen viesti on myös helppo leimata näyttämään joltakin kulttuurilta. Tahallista leimaamista harrastetaan nykyisin karekeasti ihan sumeilematta, varsinkin jos ja kun leimaaja itse on “aivopeseytynyt” johonkin vastakkaiseen näkemykseen.

Itsekin laitoin erääseen ryhmään viestin jossa halusin osoittaa ehdotuksen omaisesti kahdelle ääripäälle että voisivat oppia toisiltaan ja opitun perusteella aloittaa syvällisen avoimen keskustelun. Viestini leimattiin heti erääseen näistä kulttuureista kuuluvaksi, vaikkei se sitä todellakaan ollut, enkä niin tarkoittanut. Viestinilleni luotiin väkevä leima ja lopulta se canceloitiin saatesanoilla joissa sanoilla oli vahva poliittinen sävy. Voin siis todeta että viestini politisoitiin, leimattiin sekä canceloitiin.

Minun virheeni tässä tapauksessa oli oikeastaan vain viestini julkaisuympäristö, ei sen sisältö. Julkaisuympäristö olikin yllätyksekseni vahvasti enemmän poliittinen jota en sen luullut olevan. Tai oikeastaan paremmin sanoakseni luulin että keskustelijat osaavat irrottautua omasta kulttuuristaan sekä poliittisista silmälaseistaan pohtimaan asioita ilman ennakkoasennetta. Tapahtui juuri sellainen kielteiseksi leimaaminen jolla viesti saatiin keskusteluryhmän omaa kulttuuria tukevaksi

Luulin väärin sillä näin ei ole, eikä ollut, sillä keskustelijat eivät osanneet irrottautua yhtään omasta näkemyksestään. Erehdyin vakavasti aliarvioimaan some ryhmittymisen voimaa.

Ennakkoasenteen voi aikaansaada esim somessa oleva keskusteluryhmä. Ihmiset ryhmittyvät aatteellisesti sekä poliittisesti jyrkkiin eri ryhmiin. Ryhmien nimestä tai sisällön kuvauksesta voi saada kuvan, tai tietoisesti jopa annetaan kuva että se on avoin kaikelle kriittiselle keskustelulle, mutta se voi olla harhaa. Kriittinen keskustelunaloitus voi tuoda bannit suoralta kädeltä. Useimmiten bannit ovat automaattisesti.

Moni uusi keskustelija kuitenkin liittyy ryhmiin ihan mielenkiinnosta sekä halusta osallistua keskusteluihin tuomalla esille erilaisia näkökantoja. Nämä erilaiset näkökannat voivat silti kokea tyrmäämisen joka ryhmän toimintaan nähden, eli ryhmän aatteen mukaisestii onkin suotavaa, tai esitetty näkökanta voi saada luonteenpiirteen jota kirjoittaja ei ole halunnut osoittaa. Avoimen sekä harkitsevan keskustelun kulttuuri tällöin on unohdettu kokonaan näissä somen piireissä.

Miksi minä otin tämän esille?

Siksi kun olen todella huolissani ihmisten nykyisestä tavasta luoda öyhöttäjämäistä ilmapiiriä. Some konaisena käsitteenä on koko väestö huomioon ottaen vielä tällä hetkellä hieman irrallaan konkreettisesta todellisesta elämästä, mutta matka maailmojen välillä ei ole enää suuri.

Nettitodellisuus on kokenut aaltomaista liikettä suhteessa konkreettiseen todellisuuteen. Aluksi se oli osa samaa todellisuutta jossa elimme ilman nettiä. Ihmiset keskustelivat omasta arjestaan joka perustui vielä vähemmän virtuaalitodellisuuteen.

Sitten se alkoi irtaantumaan todellisuudesta yhä kauemmaksi. Nyt aallonharja alkaa liikkumaan siten että todellisuus ja netti vaihtavat kokonaan paikkaansa. Nuoremmat keskustelijat eivät edes ole kokeneet keskustelua tai elämää ilman somea. Tulee siis kohtaanto jossa netti/somen ilmapiiri kohtaa todellisuuden vaihten paikkaa. Entisestä konkreettisesta reaalielämästä tulee irrallaan olevaa harhaa ja netti/some todellisuus vie paikan ihmisten todellisuuden tajussa.

Tämä kohtaaminen ei tule olemaan, eikä ole kivuton. Siitä on jo näkyvissä vahvoja merkkejä kuten elokapinan tapaiset tempaukset joiden tarkoitusperä oli yhteiskunnan raja-arvojen loukkaaminen, sekä yhteiskuntarauhan rikkominen. Ja mikä on mielestäni tässä on huolestuttavinta, on se että nämä äärimmäiset tempaukset saavat kannustusta jopa yli netissä olevien ryhmä rajojen.

Kannustusta saadaan haettua ujuttamalla viesti jopa itse ydintoiminnan vastaisilta tahoilta, kun se on verhoiltu “tärkeän asian” verholla. Itse en näe Elokapinan toiminnan olevan niinkään ilmastoaktivistista kuin vain ihan pelkkää yhteiskunnan raja-arvojen loukkaamista ylimielisellä käytöksellä verhoiltuna “tärkeään asiaan”. Toiminalla haetaan huomiota, mutta mistä? Katson sen olevan öyhöttämistä, joka tempaisee mukaansa sinänsä hyvän asian puolesta toimimiseen, siinä samalla levittäen hyväksyvää mielipidettä myös öyhöttämisestä.

Keskustelukulttuurista ollaan silloin varsin kaukana, niin kuin itse varsinaisesta asiasta. Itseäni tällainen ratsastaminen ällöttää.

.

Näin poliisi käskytti Elokapina-mielenosoittajia ennen OC-sumutteen käyttöä – Poliisihallitus: Voimankäyttö perusteltua ja tuotti tuloksen

Poliisihallitus antoi sisäministerille tämän vaatiman selvityksen poliisin voimankäytöstä Elokapina-liikkeen mielenosoituksen purkamisessa 3. lokakuuta. Poliisihallitus pitää voimankäyttöä perusteltuna Helsingin poliisilaitoksen lausunnon perusteella. Uusisuomi

.

Elokapina kehottaa jättämään velat maksamatta

Radikaali Extinction Rebellion -ilmastoaktivistiliike kehottaa seuraajiaan jättämään esimerkiksi luottokortti- ja asuntovelkansa maksamatta ja ottamaan lainoja ilman aikomusta maksaa niitä takaisin. Suomessa Elokapinana tunnetun ryhmän kampanjan ideana on pakottaa pankkeja ja hallituksia tekemään enemmän päästöjen vähentämiseksi. Verkkouutiset

.

Cancel kultturi

… Nykyään saa nopeasti vihavyöryn niskaansa, jos julkaisee ajattelemattoman tai valtavirrasta poikkeavan mielipiteen. Pahimmillaan lopputuloksena voi olla uskottavuuden, työn tai ystäväpiirin menetys. ..

..Teologian tohtori, professori Jason Lepojärvi vertaa nykyistä cancel-kulttuuria aikuisten koulukiusaamiseen. Sille on tyypillistä, että ihmistä pyritään rankaisemaan kohtuuttomasti tahattomasta virheestä tai harhaoppisena pidetystä mielipiteestä. Suomenkielisistä vastineista lähimpänä on Lepojärven mukaan vaientamiskulttuuri. Cancel on kuitenkin vielä voimakkaampi sana, joka tarkoittaa kirjaimellisesti poistamista.

…Lepojärvi pohtii, että nykyinen cancel-kulttuuri kannustaa ihmisiä kiinnittämään huomiota hyvinkin pieniin rikkeisiin ja loukkaantumisiin sen sijaan, että he pyrkisivät kasvamaan hyveissä ja sietämään enemmän. … Uusitie

.

Halutaanko sinut vaientaa? 6 merkkiä

Tutkija Jonathan Rauch The Cancel Culture Checklist on listannut vaientamiskulttuurin oireita. Mitä useampi näistä pätee kohdallasi, sitä todennäköisemmin olet vaientamisyrityksen kohteena.

Rankaisevuus

Onko työnantajaasi otettu yhteyttä jonkin virheesi, mielipiteesi tai arvosi takia? Onko elinkeinosi uhattuna?

Keskusteluoikeuden poistaminen

Yritetäänkö julkaisujasi poistaa tai tilaisuuksiasi peruuttaa tai boikotoida? Pidetäänkö yhteistyötä kanssasi väkivaltana?

Järjestäytyneisyys

Vaikuttaako hyökkäys organisoidulta, ja kannustetaanko siihen muita? Kaivellaanko somehistoriaasi epäilyttävien irtokommenttien toivossa?

Oheissanktiot

Uskaltavatko muut ihmiset tukea sinua julkisesti? Pelkäävätkö he sanktioita omalle kohdalleen?

Moraalipatsastelu

Onko sinun tuomitsemisestasi tullut hyvän ihmisen tunnusmerkki? Pyrkivätkö muut fariseusten tavoin näyttämään moraalisilta paheksuessaan sinua?

Muka-totuudellisuus

Vääristelläänkö kritiikissä jatkuvasti totuutta? Syytetäänkö sinua vedoten ”faktoihin”, jotka ovat ylimalkaisia tai virheellisiä eikä niitä oikaista myöhemmin?

"Huuhaatiedon levittäjät eivät siedä kritiikkiä. Kaikki muut ovat väärässä ja toisinajattelijat estetään helposti esimerkiksi erilaisista Facecook-ryhmistä. Kyseenalaisia väitteitä levittänyt voi näyttäytyä olevansa ajojahdin kohteena."... https://www.iltalehti.fi/terveysuutiset/a/327a94aa-c4c1-47f0-ad9f-3cb5854786eb?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR21HTTLCiv5huphdWAMdYQfYhXDfVq1rucoo8cVFtwk3I8AWvERs3s1lhE#Echobox=1611168914

Denialismi

… Esimerkkeinä on käytetty seuraavia: rokotteiden hyötyjen kyseenalaistaminen, HIV-infektion ja AIDS:in yhteyden kiistäminen, tupakan vaarallisuuden kyseenalaistaminen ja kolesteroliskeptikotKreationismissa kiistetään evoluutio ja iänmääritykset. Ilmastoskeptikot eli ilmastodenialistit kiistävät ilmastonmuutoksen tai ihmisen sen syynä. Historialliset denialistit voivat kiistää esimerkiksi holokaustinkeskiajankuulennot tai syyskuun 11. päivän iskujen valtamedian käsityksen.[1]

Denialismiksi on kutsuttu tilannetta, jossa väitteen mukaan henkilö kieltää asian, jonka tiedeyhteisö kykenee todistamaan mm. toistettavin ja tilastollisesti merkitsevin mittaustuloksin. Käsitteen käyttäjien mukaan denialisti kieltää tosiasiat välttääkseen epämiellyttävän totuuden.[1] Denialismissa retorisia väitteitä käyttämällä annetaan vaikutelma kiistasta asiassa, jossa ristiriitaa todellisuudessa ei ole.[2] Päämääränä on naamioitua osaksi kriittistä tiedekeskustelua. .. Wikipedia

Denialistiksi leimaaminen on myös yleistä

Monet tahot leimataan denialistisiksi eli asian kieltäjiksi vaikka eivät sitä ole. Leimaaminen on osa eräänlaista vastamediaa. Jonkun asian kyseenlaistaminen nähdään tarkoitusperäisesti suoraan sen asian kieltämisenä. Siitä ei useimmiten välttämättä ole kyse, vaan syvällisestä keskustelusta jossa näkökantoja pohditaan syvällisemmin. Leimaaminen helpottaa ryhmää tulkitsemaan esitetty asia ryhmän henkeen sopivaksi.

… …Aivan selvyyden vuoksi haluan kertoa, etten kiistä ilmastonmuutosta tai edes ihmisen mahdollista vaikutusta siihen. Ilmasto muuttuu kuten se on aina muuttunut ja kyllä ihmiskunnallakin voi siihen jokin vaikutus olla. SK:n artikkeli luo mielikuvaa, että ihmiskunnan syyllisyys ilmastonmuutokseen on varma asia, vaikka juuri siitä erimielisyys vallitsee. Kyse ei ole mistään tunteiden hallintakysymyksestä.

Tässä yhteydessä on syytä määritellä mitä termillä ’ilmastonmuutos’ oikein tarkoitetaan. Monille voi tulla yllätyksenä, että määritelmiä on kaksi, tieteellinen ja poliittinen. Tieteellisessä määritelmässä ei ole rajattu esimerkiksi muutoksen tekijöitä, alueita tai nopeutta. Poliittinen määritelmä syyttää yksin ihmistä … .. Ossitiihonen.com

…Vaikka olisi huipputiedemies tai nainen , jos esittää eriävän kannan ilmastoasiassa, niin tieteenkieltäjän leima tulee. Leimaajat ei tajua tai ei halua tajuta. että tiedekritiikki on aivan olennainen osa tiedettä.

Miksi ilmastotieteen pitäisi siinä asiassa olla poikkeus. Todellisuudessa kritiikki ei kohdistu niinkään ilmastotieteeseen. Kritiikki kohdistuu ilmastotieteen väärinkäyttäjiin, jotka tekee asialla politiikkaa. .. Anonyymi suomi24/keskustelu

Ja jopa vielä MOT ohjelmakin leimaa onnistuneesti

MOT: No oletteko te ilmastodenialisteja?

Simo Ruoho: Ei missään tapauksessa. Tuo jos etitään ilmastodenialisteja, jos nyt halutaan luokitella ihmisiä, mitä mä en mielelläni tee, niin sanotaan tahot, jotka sanoo esimerkiksi että ”ilmastonmuutos pitää pysäyttää” niin se on aika pahaa tieteen kieltämistä.

MOT: Eli he ovat denialisteja?

Simo Ruoho: Ei ilmastonmuutosta voi pysäyttää. Kun ilmastonmuutos ei ole pelkkää lämpötilaa niin kuin nyt moni luulee.

/ Valtaosa suomalaisista pitää ilmaston lämpenemistä vakavana, ihmisen aiheuttamana uhkana. Mutta on siis olemassa joukko, joka kiistää edelleen koko ilmastonmuutoksen.

Yle.fi

Denialismi Cancelointi, sekä QAnon on muutakin kuin lähtöperäisesti niiden alunperin alkuperäistä sanomasisältöä. Nämä tapakulttuurit hyödynnetään disinformaatiossa voimakkaasti.

Leimaamisen kuvio Covid-19 taudin vakavuudesta.

““Rokote on yhtä vaarallinen, tai jopa vaarallisempi kuin itse koronaflussa”. “Kuolleisuus ei ole noussut vaikka korona jyllää”. “Tavallisen flussa on vaarallisempi”. “Covid-19 tautiin kuolee useimmin vanhukset”. “Koronatauti voi tappaa nuorenkin”, “Korona on kusetusta”, “En tunne ketään joka olisi sairastunut koronaan”, “Korona on vaarallisempi kuin tiedämmekään”, “ Koronasta ikäviä jälkitauteja”. jne jne….

Näitä klikkiotsikon luonteisia lauseita viljellään uskomattomalla, jopa voimakasta hysteriaa muistuttavalla voimalla ainakin SOME kanavilla. Sopivaan kohtaan lisäämällä tuollainen lause,saadaan hysteerinen reaktio aikaiseksi. Lause sisältää ehkä sopivasti totuutta, mutta antaa samalla voimakkaan sysäyksen kohti järjetöntä kulttuuria. Sitten siitä seuraa öyhötystä sekä hysteriaa molempiin suuntiin riippuen tarkoitusperästä, muttei yleensä ottaen asianmukaista keskustelua missään muodossa.

Maailmalla kulkee erityisen voimakas koronaan sairastumisen denialismi. Tässäkin kohtaa totuus on siellä alkuperäisen tiedon sisällä jossain, mutta se verhoituu hysteerisen öyhöttämisen voimalla, saaden ihmiset mukaan vastakkainasetteluun ja kieltämään taudin vaarallisuuden. On varmasti totta, ettei sentään kaikki ihmiset kuole tai sairastu vakavasti Covid-19 tautiin, eikä monisairaan kuolinsyy ole pelkästään korona, muttei se poista niiden osuutta ketkä sairastuvat vakavasti. Tämä seikka unohdetaan kokonaan tarkoituksella pois. Nämä kielteisetkin uutiset ovat usein saaneet alkunsa ihan todenperäisistä asioista. Lukija saattaa alkaa itsekin ajattelemaan että mitä sitten, “kuollaanhan me kaikki muutenkin”.

Yleinen heitto on esimerkiksi kuolleisuuden lisääntyminen, tai siis lisääntymättömyys tässä tapauksessa. Kysehän on siitä että rajoitustoimet sekä varovaisuus on toiminut hyvin. ja toisekseen vielä. Ei taudin vakavuutta tarvitse mitata kuolleisuudella. Minäkin tunsin nuorena poikana ihmisiä jotka eivät olleet kuolleet polioon, mutta näin kyllä epämiellyttävät seuraukset.

Tarkoitusperäinen disinformaatio sisältää aina hitusen verran totuutta jonka varjolla varsinainen dissaus sitten upotetaan jatkoon mukanaan rimpsu muita asioita. Tämä toimintamalli on saanut tällä hetkellä hysteerisen toiminnan kuvan. Tämä toimintamalli on varsinaista vastenmielistä öyhötystä.

Vastaavasti pelottelu kulttuurikin elää yhtä samanlaista öyhöttäjän elämää. Todellakaan syytä ei olisi kokoajan luoda pelottelulla ilmapiiriä joka on saanut uskomattoman laajuuden. Taudin vakavuuden ilmaisu ei tarvitse olla eikä aina olekaan pelottelua. Lehdet ja media haluaa klikkejä. Ja toden totta sen ne osaavat toteuttaa. ( Toisella palstallani on mainittu artikkelissa “Osaatko lukea klikkiotsikoita? )

Kärjistettynä esimerkkinä: Ongelmaksi jääkin se mitätön seikka kuin “terve järki”. Jos toteat olevasi niin nuori, tai niin “perusterve” ettei sinulle ole taudista uhkaa, olet julkaisullasi leimattu denialistiksi. Jos taasen tätä seikkaa vastaavasti huomautat jollekin että voit silti tartuttaa taudin johonkin vanhukseen, sinut nimetään pelottelijaksi. Järjen kultaista keskitietä ei ole hyväksytty.

Luulisi jokaisen näkevän että lähes koko ihmiskunta on tämän viruksen kourissa. Niinkö moni ihminen kuvittelee turhia kuin on jo vakavasti sairastuneita? Ei tarvitsisi yhtään väheksyä sairautta, eikä turhaan pelotella.

Roketevastaisuus keskustelut ovat erityisen hyvä denialistinen esimerkki näiden öyhötttely kulttuurien ääripäistä.

Ajattelumalli

Dunning-Kruger-efekti selittää amatööriepidemiologien itsevarmuutta

…Ongelmia tulee siitä, kun asiantuntemattoman ekspertin näkemykset vaikuttavat yleiseen mielipiteeseen ja tosielämän toimenpiteisiin. Esimerkiksi Yhdysvalloissa tällaiset itsevarmat kirjoitukset ovat vaikuttaneet pandemiaan liittyvään poliittiseen päätöksentekoon. … YLE Valheenpaljastaja

.


Laitanpa pienen ajattelumallin.

On totta että ihmiset käyttäytyvät joskus suuren kollektiivisen tuntemuksen mukaisesti. Tämä ilmiö tarkoittaa siis että uskotaan asia, jos siihen tarpeeksi moni uskoo.

Mutta.

Ei se aina ja joka kerta ole hörhötystä. Joskus vaan on niin että kaikki muut tajuavat asian mutta minä en. Voisiko joskus tunnustaa tosiasian etten vaan ymmärrä?

Eli nyt se ajattelumalli.

Kun ollaan ihan oikeasti nähty sekä huomattu kuinka maailmanlaajuisesti on tehty paljon varotoimia koronan leviämisen ehkäisyksi. Miten minä täällä keskellä skutsia ( ei mitään ) ymmärrän kaiken niin paljon viisaammin kuin suurimman osan maailman päättäjistä sekä kansoista. Olisiko sittenkin aika miettiä? Kun kaikki vaikuttavat päättäjät sekä suuret kansat tekevät päätelmiä jotka minä itse ja vain minä totean vääriksi.

“Minähän en koronaa pelkää, enkä ala sitä välttelemään, koska se on vaan pikku flussa siinä missä joku muukin”

Tai

Koronarokote tappaa!
Jo kuusi rokotteen saanutta on kuollut.

Kuusi kuollut rokotukseen, neljä sai lumelääkettä, kaksi oikeaa rokotetta.

Tämän ajattelun täytyy kertakaikkiaan olla viisasta, jos siihen ei usko kuin minä itse. Menenpä laittamaan johonkin SOME keskusteluun kaiken juuri oivaltavani viisauteni esille. Kirjoitan sinne suuraakkosin “KORONA ON KUSETUSTA”. Pelastan tällä kirjoituksellani maailman. Kerron siinä samlla kuinka rokotteessa on mikrosiruja jne jne..

Siis näin se toimii! Minä olen viisauden sekä asiantuntijuuden alkuäiti!!!!!

Voihan se niinkin olla. Siksi sitä pitääkin ihan itse miettiä, eikä uskoa sitä yksinäistä tietäjää pelkästään. Minä en ainakaan uskoisi.

Mutta ajattelumallini esimerkki voi olla suuren “kansantietämyksen” alku. Joku tykkää julkaisusta, toinen kommentoi perässä että juu, niin on jne jne jne… Kohta julkaisun suuri “viisaus” on saanut siivet selkäänsä ja osaa lentää itse.

Kannattaisi kuitenkin ruokkia omaa viisauttaan myös toisenlaisella tiedolla kuin SOME asiantuntijoilta. Esim väite siköistä sekä kananmumista on huuhaata.. https://www.tv7.fi/vod/player/79129/?fbclid=IwAR3pzzJzAwomPlcJhpL0J3gtsxCe7agxU9EOnpABYfy5fGviYPGLry9NMSM


.

“Yksinkertaiseen ratkaisuun halutaan uskoa

Väliverronen kertoo, että tietyt psykologiset ja persoonalliset piirteet altistavat salaliittoteorioihin uskomiselle. Myös ihmisen tapa käsitellä tietoa vaikuttaa alttiuteen.

– Kriiseissä halutaan aina yksinkertaisia ratkaisuja monimutkaisiin ongelmiin. Jos joku tarjoaa niitä, niin heitä aletaan kuunnella.” Iltalehti/terveysuutiset

.

QAnon

… .QAnon, joskus myös The Storm ("myrsky") tai The Great Awakening ("suuri herääminen")[1], on vuoden 2017 lokakuussa alkunsa saanut salaliittoteoria, joka liittyy pääasiassa Yhdysvaltain politiikkaan. Sitä pidetään joskus aiemman Pizzagate-salaliittoteorian jatkeena.[1]Wikipedia

Ei voi välttyä Qanonikaan

…Seuraava vaihe onkin liikkeen kehystäminen ”profeetalliseksi”, tai liikkeeksi joka ”pitää Donald Trumpia messiaana”. Näillä muutamalla kontrafaktuaalisella virkkeellä liike on leimattu moderniksi new age -hihhulien uskonnoksi. Tätä kuvaa vahvistetaan edelleen haastattelemalla uskontotieteilijää joka tutkii salaliittoja teologian näkökulmasta. Jopa Q:n kehotus ”tutkia asioita itse” leimataan uskonnolliseksi käskyksi – mutta missä uskonnossa ihmistä kehotetaan kyseenalaistamaan asioita? Tyypillisesti asia on aina päinvastoin. … vastavalkea

.

Kalevi Sorsa säätiön sivuilla on erittäin hyvä “huoneen taulu” jossa erilaisia huonon väittelyn esimerkkejä:

...Tutkimusten mukaan vihapuhe ei pyri todenmukaisuuteen tai perustamaan väitteitään argumentointiin. Sen tarkoituksena ei alun perinkään ole aito, läpinäkyvä kommunikaatio vaan muun muassa huvittelu, vallankäyttö, uuvuttaminen, vaientaminen tai julkisuuden tavoittelu, Honkasalo kuvaa. ..

Tunnista argumentointivirheet

Väärä dikotomia tarkoittaa, että kahden asian väitetään olevan toistensa ääripäitä ja että muita vaihtoehtoja ei ole. Siinä yritetään vetää johtopäätös vetoamalla argumentin kannalta liian jyrkkään vastakkainasetteluun. Tarkemmassa tarkastelussa kuitenkin osoittautuu, että näiden kahden vaihtoehdon välissä on muitakin vaihtoehtoja.

Olkiukko tarkoittaa argumenttia, jossa vastakkainen näkemys tai kanta yksinkertaistetaan perusteettomasti tai siitä luodaan karikatyyri. Olkiukko-argumentointivirheisiin kuuluu myös sanojen laittaminen toisen suuhun. Jos esimerkiksi henkilö A väittää, että maailman hiilidioksidipäästöt on puolitettava seuraavan kahdentoista vuoden aikana, jotta vältytään vaaralliselta ilmaston lämpenemiseltä ja henkilö B vastaa, että A pelottelee maailmanlopun tulevan kahdentoista vuoden kuluttua, on B esittänyt olkiukko-argumentin.

Ad hominem -argumenttivirheessä hyökätään henkilöä vastaan sen sijaan, että puututtaisiin vastakkaisen näkemyksen esittäneen henkilön argumenttiin. Jos henkilö A esittää väitteen ja henkilö B yrittää kumota väitteen vetoamalla johonkin henkilö A:n ominaisuuteen kuten ulkonäköön eikä itse argumenttiin, kyseessä on ad hominem -argumentti.

Ad populum ‑argumentit vetoavat yleisesti omaksuttuun mielipiteeseen totuutena sen sijaan, että argumentti perusteltaisiin faktoilla. Taustaoletuksena on, ettei enemmistö voi olla väärässä. Jos esimerkiksi väitteen uskottavuutta perustellaan vetoamalla kansan mielipiteeseen, kyseessä on ad populum -argumentointivirhe.

Auktoriteettiin vetoaminen (argumentum ab auctoritate) tarkoittaa vetoamista joko itseensä tai johonkin muuhun tahoon – esimerkiksi Jumalaan – auktoriteettina tai asiantuntijana ja siten oman näkemyksen itsestään selvään pätevyyteen sen sijaan, että oma näkemys perustellaan loogisesti. Autoritääriset johtajat vetoavat usein itseensä auktoriteettina.

Kalteva pinta ‑argumentti perustuu väitteeseen, että hyväksymällä jonkin asian A, siitä erittäin todennäköisesti seuraa liuta epätoivottavia asioita B, C, D ja niin edelleen, minkä takia A:ta ei tulisi hyväksyä. Esimerkiksi väite ”jos työpaikallamme sallitaan toimistokoira, kohta siellä aletaan pitää kenneliä” perustuu kaltevan pinnan virhepäätelmään. Väite esittää syyn ja seurauksen virheellisesti kausaalisena, eli ikään kuin lopputulos olisi välttämätön.

Savusilli (red herring) tarkoittaa sumutusta tai harhautusta. Arkikielessä käytetään myös termiä derailing, joka viittaa raiteilta suistumiseen. Tällä tarkoitetaan, että keskusteluun tuodaan mukaan jokin argumentin kannalta epärelevantti asia ohjaamaan keskustelua muualle kuin itse asiaan. Esimerkiksi vaalitenteissä on tyypillistä, että toimittaja joutuu toistuvasti palauttamaan keskustelun itse kysymykseen, jonka alun perin esitti. Kalevi Sorsa säätiö Julian Honkasalo

Yleensäkin salaliittoteoriat

…Rahan takia tehdään paljonkin salaliittoteorioita. Vaikka jotkut bestseller-salaliittoteorioiden lukijat taitavat juttuihin uskoa, niiden kirjoittajat eivät taatusti usko. Noissa teorioissa suosittu vihollisjoukko koostuu esimerkiksi lääketeollisuuden ja maatalouden jättiyhtiöiden edustajista. Tuon tahon koetaan olevan sopivan epämääräinen, sopivan rikas ja sopivan epäilyttävä. Idea myy hyvin. …

… Salaliittoteorioita kannatetaan toisinaan siksi, että niiden katsotaan tuovan kansalaiskeskusteluun tärkeitä teemoja. Rokoteturvallisuudesta huolestunut perheenisä voi jakaa rokotevastaista salaliittoteoriaa, vaikkei hän tunne sen sisältöä. Hän ei usko eikä ole uskomatta siihen, vaan jakaa teoriaa kommunikoidakseen näkemyksensä, että rokotteista pitää puhua lisää. Kysyttäessä hän vastaa hajamielisen näköisenä, että kyllä hän teoriaan uskoo. Näin sanoessaan hän erehtyy, mutta ei valehtele, sillä hän luulee uskovansa siihen…. Turun yliopiston blogi

Vastamedia

Maskin käyttö

Kaupassa käydessään voi ihan tavallinen “terveellä järjellä” käyttäytyvä kansalainen luoda jonkun mielestä pelon ilmapiiriä. Useimmalle maskin käyttäjälle itselleen se on varsin neutraali toiminpide oman varovaisuuden suhteen, sekä välittäminen kanssaihmisistä.

…Näissä koronatoimenpiteitä ja maskien käyttöä kritisoivissa keskusteluissa eräs keskeinen, toistuva käsite on pelko. Se näkyy kommenteissa, joissa hallituksia ja medioita moititaan aiheettomana ja suhteettomana pidetyn pelon lietsomisesta koronan leviämisen, taudin vakavuuden, kuolleisuuden tai koko pandemian olemassaolon osalta. Samoissa yhteyksissä maskin käyttö voidaan nähdä merkkinä siitä, että ihminen on antautunut pelon valtaan ja levittää — tahallisesti tai tiedostamattaan — käytöksellään pelkoa eteenpäin. … antroblogi

.

Tässä esimerkki vastamediasta joka on toteutettu taidokkaasti tällaiseen tapaan:

Kansan 5 Valttia

Tänään käynnistettiin kansan yhteinen kampanja motivoida kaikki yhteiseen ponnistukseen koronavirustartuntojen pysäyttämiseksi.

Tärkeimpänä tavoitteena on lanseerata uusi kansallinen muistisääntö ”kansan viisi valttia koronan ehkäisyyn”

  1. Hengitä syvään ja vapaasti. Maskeista ei ole kliinisesti tutkittua hyötyä. Muistathan myös sen, ettei velvoite tai suositus tarkoita pakkoa. Maskipakkoa ei ole.

  2. Syö tuoretta, terveellistä ruokaa. Suosi kotimaisia, puhtaita raaka-aineita. Huolehdi varsinkin kaamosaikana tärkeät vitamiinit ja hivenaineet tasapainoon.

  3. Juo normaalia enemmän puhdasta vettä, kasvi(s)mehuja ja yrttiteetä.

  4. Liiku joka päivä, mieluiten luonnon rauhassa. Venyttele ja tutki ympäristöäsi.

5. Hymyile ja keskity onnellisuuteen. Vältä median ja päättäjien pelottelukampanjoita, sulje välillä viestintäkanavat ja keskitä huomiosi positiivisiin asioihin, kuten kiitollisuuteen.

Kampanja on todella tarpeellinen, koska selvä järki osoittaa että tämän pandemian aiheuttamat reaktiot ovat ylimitoittettuja, eivätkä kansalaisten intressit tai aito hyvinvointi ole ensisijaisesti median ja päättäjien mielessä.

Hallituksen suositukset eivät ole oikeudellisesti sitovia.

Huomioi myös että altistuminen tai edes positiivinen testitulos ei välttämättä tarkoita tartuntaa eikä tartunta automaattisesti tarkoita sairastumista.

On tärkeä muistaa että olemme tässä yhdessä; inhimmillisyys ja läheisyys on olennaista. Tapaa ystäviä ja halaa vastaantulevia. Tosin, jos joku haluaa pitää etäisyyttä, kunnioita sitä.

Tämä on kampanja johon saat osallistua jos haluat. Se onnistuu sinusta riippumatta, mutta me välitämme sinusta, siksi suosittelemme näitä edellämainittuja toimeenpiteitä.

Julkaise tämä kampanja omalla kuvalla, omissa kanavissasi.

#kansan5valttia #kansanviisivalttia

Olli Posti on paikassa Linlo.

22. marraskuuta kello 12.31  · Kirkkonummi, Uudenmaan maakunta

Yle uutiset kommentoi tapahtunutta

Kansan viisi valttia toimii kuin vastamediat

Kansan viisi valttia -kampanja näyttäisi siis selkeästi olevan vastaisku viranomaisten tuottamalle tiedolle, sillä se on kopioinut muotonsa suoraan VNK:n ja THL:n kampanjasta ja korvannut sisällön.

Salaliittoteorioita tutkiva tutkijatohtori Niko Pyrhönen Helsingin yliopistosta kertoo, että verkon vastamediat toimivat juuri samalla tavalla.

– Tässä ikään kuin sanotaan, että nämä viisi valttia ovat vääriä ja tässä ovat ne oikeat viisi valttia, Pyrhönen kuvailee. YLE uutiset

.

Somessa alettiin reagoida voimakkaasti yrittäen hillitä kyseistä disinformaatiota.

Johannes Koski

· 11 t  ·

Samalla kun viranomaiset aloittivat koronavirusepidemiasta tiedottamiseen liittyvän #5valttia-kampanjan (https://suomitoimii.fi/5valttia/), alkoi levitä myös koronadenialistien sumutuskampanja.

Kävin läpi koronadenialistien parhaillaan levittämän ja harmillisen kierosti laaditun ”#kansan5valttia/#kansanviisivalttia” disinformaatioviestin sisältöä:

1. alkuperäinen masinoija salaa itsensä

2. kasvomaski- ja koronarajoitusvastainen

3. valtamedia- ja hallitusvastainen

4. disinfo-nikkareiden 60/40-sääntö käytössä

5. vihjataan tapaamaan ihmisiä sairaanakin

Jos törmäät tähän disinformaatiokampanjaan, ilmianna viestit somepalveluille. Tee myös selväksi kampanjan jakajalle, että hän vaarantaa muiden terveyden.

Olkaahan tarkkana somessa ja jakakaa tätä tietoa eteenpäin. Kuvan voi myös jakaa vapaasti.

Loppuun mielestäni hyvä kirjoitus teemaan liittyen. On hyvä tietää, että useimmat tai melkein kaikki jakavat tätä todennäköisesti ymmärtämättä viestin vahingollisuutta. http://antroblogi.fi/…/pelko-on-koronaskeptikolle-virusta…/

Huuhaata vastaan Juhani Knuuti:

Facebookista, Twitteristä ja erilaisilta keskustelupalstoilta kolmisenkymmentä virheellistä, valheellista tai kummallista terveysväittämää. Ne tulivat vastaan somen päivittäisessä käytössä – mitenkään erityisesti niitä hakematta.

Jotenkin tuntuu “että voi hyvää päivää” tätä mielipiteiden kanssa öyhöämistä. Omien mielipiteiden tueksi käytetään häikäilemättömästi erilaisia tapakulttuurillisia voimakeinoja, sekä jopa ammatimmaisesti toteutettua käänteistä psygologiaa. Yle uutiset

.

Otetaanpa esimerkiksi 5-vuotias poika, joka kieltäytyy syömästä vihanneksia lautaseltaan. Vaadit häntä syömään loppuun kaiken, mitä lautaselle on laitettu, mutta se tuntuu kaikuvan kuuroille korville: hän ei suostu millään syömään porkkanoitaan tai kesäkurpitsan palasiaan. Mikäli jatkat hiostamista ja nalkutat häntä syömään kaiken, tulee tilanne päättymään huonosti. Sinä tulet antamaan periksi ja hän päätyy juoksemaan iloisena ja tyytyväisenä leikkiensä pariin.

Asia ei ole niin yksinkertainen, että lasta vain voisi kieltää syömästä niitä. Hän kävelisi tilanteesta pois ja me joutuisimme syömään pöytään jääneet ruuantähteet omiin suihimme. Siispä tilanteeseen kannattaa valmistautua etukäteen ja saada vihannekset näyttämään puoleensavetävämmiltä: muokkaa niitä siten, että ne näyttävät täysin lattean ja tylsän vastakohdalta: tee niistä hauskoja suupaloja, jotka tekevät ruokailusta viihdyttävän elämyksen.  Mielenihmeet.fi

.

Lukija saadaan koukkuun ja sitten toinen jne.. lopuksi juttua terävöitetään lisää ja kas vaan… se alkaa elää omaa elämäänsä. Joku nappaa jutusta juuri sen disinformaation, tai leimaamisen pohjatiedon, tai QAnonilaisuuden jne jne.. ja jakaa sitä itse omilla kanavillaan täytenä totuutena.

Koko jutun juju jää usein kokonaan ymmärtämättä, sillä tapatoiminnan tarkoitusperää on joskus miltei mahdotonta selvittää, tai ainakaan ymmärtää.

Tuntuukin vahvasti sille että nämä artikkelissa mainitsemani nettikulttuurit ovat yleensä enemmänkin itseisarvo kuin itse asia.

.

.