Nyt lykkää ampeereita ja wattiloita

8.4.2023

Latausjännitteen mittaaminen

Latausjännite mitataan akun navoista aina niin että akku on täynnä, eikä mitään ylimääräistä kuormitusta ole päällä. Valiantin korjaamokäsikirjan mukaan n 2500rpm kierrosnopeus pitäisi olla riittävä. Moottoritila käyttölämpöinen.

Arvot sekä lämpötilat

Fahrenheit / °C

70°F / 21°C = 13,7 - 14,3

95°F /35°C = 13,6 - 14,2

118°F /47°C = 13,5 - 14,1

140°F /60°C = 13,4 - 14,0

Akun latautumisen ja purkautumisen raja-arvo ns perinteisellä lyijyakulla on 12,81V. 
Purkautuminen alkaa välittömästi tuon arvon alapuolella, ja latautuminen vaatii jo hieman korkeampaa jännitettä. Mutta jo yli 13V jäniite lataa akkua. Autokäytössä ei alle 13,4 - 13,5 V jännitteellä kuitenkaan oikein pärjää ainakaan talvikelillä ja lyhyessä ajossa.

Virta eli Ampeerit on sitten toinen juttu. Generaattorin tuottama virtamäärä mitataan kuormittamalla. Tarkkaa mittaustulosta varten pitäisi kuormitus tehdä esim hiilipakkavastuksella ampeerimittaria sekä jännitemittaria käyttäen. Autokäytössä sekä varmistaakseen että generaattori tuottaa tarpeeksi virtaa voi mittauksen tehdä laittamalla kaikki sähkölaitteet päälle ja sitten mittaamalla pihtimittarilla virta laturin B+ johdosta. Käytännössä laturi tuottaa riittävästi mikäli jännite ei laske alle 13,4V jännitettä kun apulaitteet on päällä. Hetkellinen tyhjäkäyntijännite saa käydä alempanakin kunhan ei laske alle 12,81V

Kun laitat kaikki sähkölaitteet päälle joita muutoinkin joissain tilanteissa voisit pitää päällä jatkuvasti, voi testata riittääkö laturin / alternatorin tuotos pitämään akun varauksessa vaikka auto käy joutokäynnillä. Jos akun navoissa jännite ei laske alle 13,4V on selvää että laturi riittää kaikissa olosuhteissa auton käytössä. Huomioitavaa on että aikoinaan tasavirta generaattorien aikaan latausjännite saattoi pudota joutokäynnillä alle 12,81V joka tarkoittaa että akku purkautuisi pidemmällä aikavälillä.

 

Uusi laturi paketissaan postin pihalla.

Valiant remy laturi saapui

n

18.5.2023

"Uusi" Remy paikoillaan.

Huom! Olen korjannut jännitteensäätäjän asettamat arvot ohjearvoihin 19.5.2023. Videolla arvot ovat liian korkeat.

n

Valiantin laturin kytkennöistä

Comments powered by CComment