Tuotteiden kuten villapaitojen myynnissä pätee yksinkertainen laskettavissa oleva kaava T=q*p jolla on helppo verrata hinnan laskun aiheuttamaa tuoton kasvua tai menetystä.

esimerkiksi jos tuotteen 5% hinnan nousu laskee kysynnän määrää vain 2% on tuloksena 2,9% tulon nousu. ( 0,98*1,05=1,029 )

Vastaavasti jos hintaa pudotetaan 5% ja kysyntä nousee 2% on tuloksena -3,1% tuoton alennus ( 1,02*0,95=0,969 )

Sitten kun laskentaan otetaan mukaan kiinteä määre eli oman työpanoksen määrä, vaikkapa joku tietty tuntimäärä viikossa, hinnan pudotuksen kanssa tarvitsee olla todella tarkka sen kannattavuudesta.

Katteen laskenta

Jos myyntihinnalle halutaan ostohintaan lisättävä  50% kate, on laskentakaava seuraavanlainen

ostohinta / (1-kate%) esim 100€/(1-50%)=200€ eli tuoteen hinta on hinta x 2

Jos taas myyntihinnasta halutaan laskea ostohinta kun tiedetään kate%

myyntihinta * (1-kate%) esim 200€ * (1-50%) = 100€

Kun ostohintaan lisätään esimerkiksi ostohinnasta laskettuna 50%. 100€ + (100*50%) = 150€ tällöin on kate myyntihinnasta. ( 50€/150€ )*100 = 33,33%

Tarvittava myynti tuotteelle jotta tulos olisi

Jos ostettavalle tuotteelle lisätään ostohinnasta laskettuna 20% hintaa, eli 100 + 20% = 120€ kuinka paljon tulisi tuotetta myydä jotta saisi 5000€ tulosta ostohinnan lisäksi ?

Kaava= tavoite/nosto%, 5000/20% = 25000 = noin 250 kpl tuotteita ( 25000/0stohinta = 250kpl, tai 5000/20=250 )

Kokonaismyynnin tulisi siis olla 30000

Tai

Jos ostettavalle tuotteelle lisätään ostohinnasta laskettuna 30% hintaa, eli 100 + 30% = 130€ kuinka paljon tulisi tuotetta myydä jotta saisi 5000€ tulosta ostohinnan lisäksi ?

Kaava= tavoite/nosto%, 5000/30% = 16666,7 = noin 167 kpl tuotteita ( 16666,7/0stohinta = n. 167kpl, tai 5000/30= n.167 )

kokonaismyynnin tulisi siis olla 21710, eli kokonaismyynnin tarve putoaa liki 30% (27,6%) kun tuotteen hintaa nostetaan 10%

Comments powered by CComment