Yritys on "työväline"

Yrittäjyysmuodot:

Omaehtoinen yrittäjyys

Yksilön yrittäjämäinen toimintatapa

Organisaatioyrittäjyys

Organisaation yrittäjämäinen toimintatapa

Sisäinen yrittäjyys

Omaehtoisen yrittäjän ja yrittäjämäisen organisaation välisessä vuoropuhelussa syntyvää sosiaalista pääomaa

Omistajayrittäjyys

Yrityksen omistaminen ja sen johtaminen ( Myös yhteisyrittäjyys)

Usein joillekin itse yritys tai tarkemmin yritysmuoto on tärkeämmässä asemassa kuin itse tekeminen tai yrityksen käyttötarkoitus. Yrittäminen on maassamme vapaata ja lähes kuka tahansa voi aloittaa yritystoiminnan. Tämä johtaa usein tilanteeseen että työttömäksi jäädessä, tai muutoin tilanteen ollessa otollinen, päätetään perustaa yritys.

Joskus yritystä perustettaessa yritysmuodolla on enemmän imagollinen tausta kuin sen soveltuvuus liikeideaan ja toimintaan.

Yritys on työväline joka valjastetaan hyvin tehdyn ja tukevan liikeidean käyttöön. Liikeideasta seuraavana on suunnitelma jonka mukaan ideaa lähdetään toteuttamaan.

Kun olet saanut itsellesi liikeidean, ala tekemään toimintasuunnitelmaa sen toteuttamiseksi. Punnitse liikeidean toteuttamisen kaikki osa-alueet ja ratkaise mahdolliset heikkoudet. taloudellisten, myynnillisten ym seikkojen liäksi kannattaa myös tutustua yrittäjyyden seikkoihin ( Kts Matkalla yrittäjyyteen artikkeli)

Valitse liikeidean toteuttamiselle sopiva yritysmuoto tai yritystapa. Muista että yritys, yritystapa tai yritysmuoto ei ole itseisarvo vaan työväline joka mahdollistaa liikeideasi toiminnan sopivalla tavalla. Usealle on sopivana muotona myös yhteisyrittäjyys.

Yrittäjyys on rajanvedoista huolimatta kuitenkin enemmän asenteellista. Yrittäjä on useimmiten status joka määräytyy lainsäädännöllä, mutta yrittäjämäinen tai ts. sisäinen yrittäjyys on mahdollista ilman lain määrittelemää yrittäjän statusta.

Yritysneuvonnassa kuulee usein kuinka yrittäjäksi aikovan on vaikea arvioida tulevaa myyntiään. Tämä on varmasti totta, mutta oikeastaan tulevan myynnin arvio vasta tekee ideasta liikeidean.

Jos huomaat olevasi epävarma, tai haluaisit tietää tarkemmin ennen varsinaista yrityksen perustamista voit aloittaa yhteisyrittäjänä Innetissä ja kehittää toimintasuunnitelmasi lopulliseen muotoon. Osuuskunnan yhteisyrittäjyyskin on työväline liikeidean toteuttamiseksi, mutta ilman yrittäjän riskiä.

 

Tutustu koko "alkavalle yrittäjälle" artikkeliin huolella ja aikaa käyttäen. Kysy neuvoa, varaa aika yritysneuvojallesi, listaa asioita paperille tai muistiin jotka askarruttavat

Comments powered by CComment