Työllä on merkityksensä

Mediassa on esiintynyt viimeisen viikon aikana ainakin kaksi asiaa jotka ovat mielestäni juuri niitä asioita joilla on meillä täällä kotimaassa ihmiselämässä merkitystä. (31.3.2012) 

Työtä pitäisi voida tehdä helposti ja kitkattomasti ilman byrokratiaa.

Pienten pätkätöiden vastaanottaminen on edelleenkin monelle työttömälle todella vaikeaa. Vaikka osuuskuntamme tapaiset järjestelmät joissain tapauksessa helpottavat tilannetta, on edelleenkin jopa taloudellisesti kannattamatonta ottaa pientä työtehtävää vastaan. Yhteiskunta varasi 60 miljoonaa euroa byrokratian poistamiseksi kokeilukunnissa. Tämä jos jokin on ilouutinen. Toivotaan että kokeilua jatketaan ja kehitetään kaikkien saataville. Uskon jopa tuon 60 miljoonaa poikivan itsensä takaisin, jos se käytetään järkevästi.

Tällä hetkellä "omasta työstä" rangaistaan tuntuvilla ansion menetyksillä. Tarkoitan tilannetta jolloin sovitellun päivärahan piiriin kuuluva henkilö ottaa omin voimin hankitun pienen työtehtvän vastaan. Sovitellusti siitä ansaitusta ansiosta menettää ensin noin puolet, mutta rangaistus tulee sitten sovitellun päivärahan pienenemisenä jälkikäteen. Summa on silloin pahimmillaan moninkertainen menetys. " Oma työ" voi pahimmillaan jopa estää päivärahan maksatuksen, jos katsotaan että kyseessä on yrittäjämäinen toiminta.

Entä sitten maksukatkot? Papereiden selvittelyyn menee aikaa ja päätökset syntyvät jälkijättöisesti. Työttömältä voi mennä monen viikon päivärahat myöhäiseksi.

Ei voi olla oikein että oma-aloitteellisuudesta rangaistaan, eikä voi olla totta ettei asialle voida mitään.

Yhteiskunta on "pullollaan" pieniäkin työtehtäviä, joista jokainen on tekemisen arvoinen.

Uusi sukupolvi näkee asiat toisin

Uusi sukupolvi on kasvamassa jonka arvoihin kuuluu elämä. "Hanki elämä" on tuttu viittaus joskin joskus pilkkamielessä tai humoristisessakin tarkoituksessa. Nyt kuitenkin on selkeästi havaittavissa suuntaus jossa työllä on elämää rikastuttavampi rooli kuin aikaisemmin on ollut. Osuuskunta yritysmuotona on aina ajatellut asiaa tämän uuden suuntauksen mukaisesti. Tärkeintä ei ole yrityksen pääoman kasvattaminen vaan elämän rikastuttaminen. Tällä hetkellä etusivun video kertoo asian yimekkäästi. On päivän selvää etteivät kaikki pärjää kovassa yhteiskunnassa yksin tekemällä, tai varautumalla huonoihin aikoihin suurella pääomalla. Osuuskunnassa yksinyrittäjäkin on yhteisyrittäjä ja osuuskunnan suurin pääoma on sen hyvinvoivat jäsenet.

Uusi vuosikymmen

Vuosi 2012 avasi YK:n julistamalla osuustoimintavuodellaan uuden osuustoiminnan vuosikymmenen. Toivon ja uskon uuden ajattelumallin ja uusien virtauksien suuntautuvan lopulta ihmisarvoisempaan elämään, niin työn vastaaottamisen sekä sen merkityksen puolesta.

Leif Kuismanen

Comments powered by CComment