Liiketoiminnan todentaminen ennen aloitusta.

Todentamisella tarkoitetaan dokumentteja eli pääasiassa kirjallisia todistuksia.

Rahoitusta kuten esimerkiksi starttirahaa hakiessa eräänä seikkana on laskelmien ja liiketoimintasuunnitelmassa esiintyvien seikkojen ja lukujen todentaminen.

Jos starttirahan hakija ilmoittaa suunnitelmassaan että mahdollisia asiakkaita on jonkin verran, tai joku on erityisen varma asiakaskanditaatti, on melko tärkeää saada kyseiselle väittämälle todistusaineistoa kuten esisopimuksia tms.

Toinen starttirahan myöntämisen edellytyksistä on mahdollisen lisärahoitustarpeen kattaminen. Jos lisärahoitusta tarvitsee yritystoiminnan käynnistämiseksi, on siitä oltava pankilta tai rahoittajalta myönteinen päätös.

Jos kahvilan tms vastaavan perustamisessa käytetään asiakasmäärä arvioita, niin laskuperusteet on tärkeätä todentaa esim toimialaonlinesta ( www.toimialaonline.fi ) tai konkreettisella seurannalla.

Pelkät "mutu" arviot tulevasta liiketoiminnasta on syytä todentaa erilaisin keinoin. Markkinatutkimuksia voi teettää, tai tehdä itse. Pääasia on että kyseinen liiketoiminta perustuu myös muuhunkin kuin pelkkään omaan arvioon.

Todenna asiakasmäärät, mahd asiakkaat.

Todenna rahoitus, oma raha yms.

Todenna vertailu muihin alalla toimineisiin.

jne..

Ota todentamisaineisto mukaan yritysneuvojallasi käydessäsi. Jos sinulla on toimeksiantosopimuksia vaikka suullisesti tehtyinä, pyydä ne kirjallisina jne..


kts rahoitus


Comments powered by CComment