Karkea suuntaa antava laskelma

 

Yhden päivän myyntikatetarve ( Esimerkki 1)

( Huom ei ALV huomioitu)

Myyntitilaisuus  joka kestää yhden päivän (8h). Tavoitteena 0 tulos +-10€

Myyntituote on pelkkä kahvi.

Etukäteistiedot menoista.

Kaksi tarjoilijaa á 10€/h + sivukulut yht noin 13,5€/h. = 2x8x13,5 = 216€ ( sivukulut miniminä)

Kahvia 3 pakettia = 1500g = 214 kupillista ( 7g / kuppi ) 12€

Sähkö, arviolta 10€

vesi 1€

servetit 5,50€

Tiskiaine 2€

Kulut päivälle yht 216+12+10+1+5,5 =246,50€

Etukäteistiedot myynnistä

Ensin kahvikupin hinnaksi laitettiin 1,20€, santsikuppi 0,50€

Vieraita jotka ostavat kahvin 120kpl

Tulos vierailijoiden jälkeen ( Myynti 144€ - menot 246,50 = -102,5

Arviolta noin 30 ostaa santsikupin = 15€

Tulos santsikupin jälkeen -87.50€ tappiollinen.

Hinnan korjaus

Arvio kahvikupillisen hinnaksi jotta 0 tulos saavutettaisiin = 87,5 / 120 = 0,73€ lisää kupin hinnaksi eli lopullinen kahvikupin hinta tulisi olla

1,93€ ja santsikuppi ,50€.

Päätös.

Kahvikuppi 2€ ja santsikuppi 0,50€

Tulos korjauksen jälkeen

Myynti 120x2 = 240€ ja santsit 15€ = 255€

Menot 246,50€

= 255 - 246,5

= +8,5€ voitollinenMikä kahvikupilliselle hinnaksi ?

Yksityinen elinkeinonharjoittaja arvioi myyntihintaa kahville.

( laskelmassa ei ALV huomioitu )

Etukäteistiedot

Kiinteät kulut yhteensä 3000€/kk

Kiinteät kulut muodostuvat vuokrasta, omasta palkasta, YEL vakuutuksesta, puhelinkuluista, paperikuluista, kirjanpidosta, siivouskuluista, jne..

Asiakasmäärä n 70 asiakasta per päivä

Liike auki arkisin (21,5pv/kk)

Asiakkaita 1505 kpl /kk

Vaihe 1

Jos kulut peitetään pelkästään kahvilla jää kahvikupille hintaa 3000/1505 = 1,99€ kpl

Vaihe 2

Muuttuvat kulut lisäksi hintaan. Oletuksena edelleen että jokainen asiakas ostaa kupillisen kahvia.

Kahvin kulutus n 7g /kupillinen = 1505x7 = 10,53kg = 21,7 pakettia (500g) = 22 pakettia. Kahvipaketin hinta 4€

Arvioitu hävikki 10% jolloin jää 24 pakettia.

Hinta 24 * 4€ = 96€

Kupillisen hinnaksi jää 0€ voiton tuloksella

(3000+96)/1505 = 2,05€ /kupillinen

Muuta huomioitavaa:

mahdollisen loman huomioiminen hinnassa, ALV veron huomioiminen, jne...

Myös lisämyynnin arvio esimerkiksi leivonnaisista, muista oheistuotteista jne..


 


Myyntikatetarve vaihdannaiskaupassa

Yhden tuotteen yksittäiseen kappalehintaan muutospainetta voi aiheuttaa kiinteiden kustannusten lisäksi muuttuvat tekijät.

Perinteinen muuttuva tekijä on ostomäärä ja ostomäärän vaikutus ostohintaan. Toinen vaikuttava tekijä on varaston kiertonopeus, varaston arvo sekä varastoon sijoitetun rahan arvo.

Lisäksi myyntikatetarpeeseen voi vaikuttaa yrityksen tavoittelema positiivinen hintajousto, eli hinnankorotus joka pohjautuu yrityksen luomaan mielikuvaan ja palveluun yms.

Siis suuri myyntikappalemäärä vähentää kappaleeseen kohdistuvaa hintapainetta, jos kiinteät kulut pysyvät vakiona.

Tilapäinenkin 30% hinnan alennus voi varaston kiertonopeuden ja arvon sekä kiinteiden kulujen yhtälösssä voi aiheuttaa muun tuotevaraston osalle jopa 5 - pahimmillaan 10 kertaisen hinnan nostopaineen ( myyntivoitto-osa) joka kohdistuu jäljelle jäävään varaston myyntikatetarpeeseen.Palkka

Jos yrittäjä on aikaisemmin saanut työnantajaltaan palkkaa 12€/tunnille, kuinka paljon tulisi nyt yrittäjänä olla tuntimyynti jotta palkka olisi sama?

Ensimmäinen huomio on työnantajan palkasta maksamat sivukulut, eläkkeet yms. Vertailuna kannattaa huomioida maksavansa saman suuruinen summa YEL vakuutusta jottei se vääristä tuntihintalaskentaa.

Eli yleisesti käytetään summittaista arviota joka on noin 1,35 kertaa tuntipalkka. Eli 12x1,35= 16,2€/h ( Todellisuudessa lähempänä 1,55 - 1,75 kertaa tuntipalkka )

Tämä (1,35) ei kuitenkaan riitä myyntikatteena riittämään kattamaan esim yritystoiminnan kiinteitä kuluja kuten vuokrat, kirjanpito, puhelikulut, yms. .. ..

Eikä 16,2€/h sisällä vielä laskelmallista kesälomaa, tai muutoin myynnin vaihtelua kuukausitasolla vuoden aikana.

Eli vertauksena. Jos yrittäjä tarjoaa alihankintahintana työtään hintaan 16,2€/h ajatellen saavansa tuolloin palkaksi 12€/h voittajaksi tässä tapauksessa jää ainoastaan toimeksiantaja eikä yrittäjä itse. Esimerkissä 12€/h ei tule toteutumaan, eikä toimeksiantaja noin edullisesti pääsisi maksaessaan työntekijälleen 12€/h.Comments powered by CComment