kannattavuuslaskelmat

Yritysidean valjastaminen kannattavaksi liiketoiminnaksi vaatii myös kannattavuuslaskennan tekemistä. Kannattavuuslaskentaa tehdään maksutta myös yritysneuvojan toimesta asiakaskäynnillä.

Kannattava liiketoiminta tarkoittaa myynnin ja sitä kautta tulleen myyntikatteen riittävyyttä olemassa oleviin kuluihin jotta kulut saadaan peitettyä ja riittävä elinkeino jää tulokseksi.

Kannattavuuslaskenta on oikeastaan samankaltainen asia kuin kassavirta.

Kannattavuuslaskennan kolme tärkeää seikkaa ovat:

Kulut ennen liiketoiminnan aloittamista

Kiinteät kulut liiketoiminnan toimiessa

Myynnin ( myyntikate ) tulot liiketoiminnan toimiessa.

Kulut yhteensä ovat myyntikatetarve.

Usein virhe kannattavuutta itse arvioidessa on liian vähäisten kulujen summan arvioiminen ja vastaavasti liian suuret kuvitelmat myyntituloiksi.

Laskennan perusteet

Kerää ensin ne kulut joita liiketoimintasi käynnistäminen vaatii jo ennen liiketoiminnan aloittamista.

Älä unohda etukäteen olevaa markkinointia ja mainostamista esim käyntikortteineen yms..

Mieti ja selvitä ne kulut joita liiketoimintasi vaatii kiinteästi kuukausittain.

Puhelin, vuokrat, mahdolliset lainan korot, lainan lyhennykset, markkinointi, oma tulo jne...

Selvitä kunnollisesti myynti ja sen kate kuukausittain . Huomioi mahd. arvonlisävero, sekä mahdolliset lomat ja tai kausiheilahtelut jne..

Karkea kannattavuuslaskenta toteutuu 1/3 ja 1/3 ja 1/3 periaatteella. jos haluat 1000€ palkkaa kerro se kolmella. Selvitä pystytkö saamaan tarvittavan summan myynnillä  (myyntikatteella) aikaiseksi.


kts liiketoimintasuunnitelma ( takaisin)

Comments powered by CComment