Miten sen nyt ajattelisi

18.8.2023

Itse olen huolissani ihmisten ostovoiman katoamisesta.

 

"Jälkikeynesiläisen ja valtavirtaisen talousteorian erot näkyvät selkeimmin siinä, miten niissä suhtaudutaan työllisyyteen.

Valtavirtainen talousteoria väittää, että työllisyys nousee sitä mukaan kuin tarjolla olevien työntekijöiden määrä kasvaa. Siksi esitetään sosiaaliturvan leikkauksia ja palkkaverojen vähentämistä. Niiden ajatellaan lisäävän halukkuutta työllistyä.

Jälkikeynesiläisen talousteorian mukaan työllisyys riippuu pääasiassa kysynnästä – siitä kuinka paljon tavaroita ja palveluita halutaan ostaa.

”Tästä syystä palkansaajien ostovoimasta pitäisi pitää huolta”, Lainà sanoo.

Pääekonomisti ehdottaa, että työntekijöiden ostovoimaa tuettaisiin siirtämällä sosiaalivakuutusmaksuja palkansaajilta työnantajille. "  Seura 20.9.2023

b

Comments powered by CComment