Jatkuvat asiakassuhteet ovat yritykselle tai osuuskunnan jäsenelle perusasia

Jo olemassa olevalle asiakkaalle myyminen on 60% tuottoisampaa kuin uushankinta.

Jopa 70% asiakassuhteiden päättymisistä on seurausta riittämättömästä yhteydenpidosta.

Keskimääräinen onnistuminen ensikontaktista tapaamiseen on lähestulkoon aina alle 10%.

Puhelimitse tapahtuneen  kontaktin ja sitä seuraavan kaupanteon kaava menee suurin piirtein: 6 soittoa ja 1 tapaaminen, ja 3 tapaamista 1 kauppa.

On selkeästi helpompaa tehdä uusia sopimuksia jo olemassa ollevalle asiakkaalle.

Comments powered by CComment