· 
Visible also to unregistered users
 

Vastine

https://vapers.fi/2019/04/vastine-klas-winellin-haastatteluun-laakarilehdessa/?fbclid=IwAR11gZSw-yYyTuHOju6mQW4UAhJJA8Poco4QU5XW0LoSPPfbeFOOdHYgSC0

…”Terveysalan ammattilaisten tehtävänä on edistää potilaiden terveyttä kaikin mahdollisin keinoin. Tämän toteutumiseksi tupakka- ja nikotiiniriippuvuus olisi kyettävä erittelemään toisistaan ja priorisoimaan keskenään, sillä tupakoinnin terveyshaitat ovat aivan toista luokkaa nikotiinin käytön riskeihin verrattuna. Silloin, kun tupakoitsija ei onnistu pääsemään tupakoinnista eroon lääkinnällisin hoitokeinoin tai halua edes kokeilla niitä, ei ole syytä ylläpitää pääasiallista terveysriskiä, tupakointia, jos tupakoinnin lopettaminen on mahdollista huomattavasti haitattomampien vaihtoehtoisten nikotiinituotteiden avulla.

Vähintäänkin asiantuntijatahoilta tulisi taata näille tupakoitsijoille asianmukaista ja tasapuolista tietoa vaihtoehtoisten nikotiinituotteiden terveysriskeistä ja suhteellisista riskeistä tupakoinnin jatkumiseen nähden.” …