Valitse otsikko


 

476 NULL

17.3.2018

Valitse otsikko artikkelille

Nikotiinista mahdollisia haittavakutuksia perinnöllistä sairautta poteville

tai **Nikotiinin haittoja geenivirheiselle ei ehkä voi vähentää edes sähkötupakan avulla**

tai **Korkea nikotiini määrä veressä voi olla haitallista myös sähkötupakoitsijalla**

tai **Purkkatupakka eli nikotiinipurukumissa oleva nikotiini voi olla vaarallista**

tai **Nikotiinilla ei ole havaittu olevan vaikutusta rasvamaksan kehittymiselle terveellä ihmisellä.**

tai **Hiiret voivat ehkä sairastua rasvamaksaan altistuessaan voimakkaasti nikotiinille.**

jne.. 17.3.2018 _

**olen kirjoittanut oman tulkintani rasvamaksaan liittyvästä tutkimuksesta. Linkki alkuperäiseen artikkeliin on teksin alapuolella**

**Olen omin päin myös lainaillut irrallisia lauseita muilta kirjoittajilta hieman muokkailen omaan suuhuni sopivammaksi**

##...................................................................................................................................

Mikäli koeleläimellä olevalta hiireltä puuttuu apolipoproteiini E -geeni sekä hiirelle syötetään erittäin rasvaista sekä kolesterolitasoa nostavaa ruokaa samalla kun hiiren veren nikotiinitasoa pidettään tupakoitsijan tason mukaisena, on havaittu muutoksia vuorokausirytmissä. Vuorokausirytmin muutoksen yhdessä epäterveellisten elintajojen kanssa on havaittu olevan yhteydessä rasvamaksan kehittymiseen.

#...................................................................................................................................

Hiirillä tehdyssä kokeessa hiiret altistettiin nikotiinipitoisella VG/PG höyryllä niin että niiden veressä oleva nikotiinitaso vastasi tupakoitsijan tasoa. Lisäksi koehiirillä puuttui apolipoproteiini E -geeni. Tämä geenipuutos tekee niistä alttiimpia saamaan sydänsairauksia ja altistumaan maksan rasvoittumiselle.

Kaikille koe eläimille annettiin syötäväksi ruokaa, joissa oli suhteellisti erityisen paljon rasvaa ja kolesterolia tuottavia aineita. Kokeessa oleva verrokki ryhmä hiiriä altistettiin vastaavasti suola-aerosolille.

Kun tutkijat analysoivat nikotiinipitoiselle höyrylle altistuneita hiiriä, he löysivät muutoksia 433 geenissä, jotka ovat yhteydessä maksan rasvoittumisen kehittymiseen. Tutkijat havaitsivat myös, että nikotiinipitoiselle höyrylle altistuneiden hiirien vuorokausirytmiin liittyvissä geeneissä oli tapahtunut muutoksia.

Häiriintyneen vuorokausirytmin tiedetään olevan yhteydessä maksan rasvoittumiseen. kyseessä on hiiritutkimus, eikä sen tuloksia ei voida suoraan soveltaa tietenkään ihmisiin. Tuloksista selviää kuitenkin selvästi että nikotiini höyry vaikuttaa geenivirheen omaaviin koe-eläimiin.

Tutkimus ei myöskään osoita nikotiinin vaikutusta mikäli tutkittavilla ei puutu apolipoproteiini E -geeni. Samoin terveellinen ruokavalio yhdessä terveellisten elintapojen kanssa näyttäisi olevan tehokas keino välttyä nikotiinin rasvamaksaa kehittävän prosessin estäjänä.

Tutkimusten mukaan nikotiini muuntuu kehossa kemikaaleiksi, jotka voivat mahdollisesti vahingoittaa erityisesti sydäntä, keuhkoja ja virtsarakkoa. On kuitenkin muistettava että Public Health Englandin sähkötupakointia koskevassa jättiraportissa todetaan sähkösavukkeiden olevan vähintään 95 prosenttia tupakointia vähemmän haitallinen tapa toimittaa nikotiinia elimistöön.

Tavallista tupakkaa säännöllisesti polttavat saavat tavallisesta tupakasta nikotiinin lisäksi n 100 kertaa enemmän haitallisia vaikutuksia kuin sähköhöyryttimestä nikotiinia nauttineena.

#................................................................................................................................

Nämä sähköhöyrystimen käyttöön liittyvät tutkimukset ovat nykyisin varsin laajassa suosiossa. Varsinkin sellaisiin tutkimuksiin, joissa pyritään löytämään jotain uusia negatiivisia seikkoja, tuupataan rahaa ihan täysillä ja monesta tuutista.

Tämän lisäksi yliopistot ja muut tutkimustahot hyötyvät takuuvarmasta näkyvyydestä mediassa kun pääsevät kertomaan uudesta juuri nyt löydetystä "hälyttävästä" tutkimuksesta.

Näillä tutkimuslaitoksilla on ilmeisesti oma PR-osastonsa, joka kirjoittaa lehdistötiedotteet medialle. Silloin tietenkin korostetaan uhkakuvia ja tutkimuksen rajoitteet ja muut epävarmuudet jätetään sumeilematta kertomatta.

Toimittajat eivät "tietenkään" vaivaudu lukemaan itse lähteenä olevaa tutkimusta eivätkä varmaan edes välttämättä ymmärtäisi siitä mitään vaikka lukisivatkin.

**Eli käytännössä** - Eli haittojen vähentämistä vastaan olevat tahot rahoittavat mielellään tutkimuksia, jotka ajavat kyseisten tahojen intressejä. -

Tutkimuslaitokset ottavat mielellään avokätisiä rahoituksia vastaan ja saavat mainetta ja kuuluisuutta kun pääsevät helposti mediaan. -

Media saa helppoja artikkeleita ja paljon klikkejä "kuumasta" aiheesta ja uutisoivat mielellään juuri "hälyttäviä" juttuja.

#.......................................................................................................................................

Linkkejä alkuperäisiin artikkeleihin Ensin se mitä tämä juttu koskee.

https://www.endocrine.org/news-room/2018/e-cigarettes-may-lead-to-accumulation-of-fat-in-the-liver

https://tekniikanmaailma.fi/sahkotupakasta-paljastui-uusi-terveysriski-se-voi-johtaa-maksan-rasvoittumiseen/?shared=836032-c185cba8-500

https://tekniikanmaailma.fi/tutkimus-sahkotupakan-polttaminen-voi-lisata-syovan-ja-sydantautien-riskia/

http://www.pnas.org/content/early/2018/01/25/1718185115

https://tekniikanmaailma.fi/suuri-yleiso-pitaa-sahkotupakointia-vaarallisempana-mita-todellisuudessa/

https://tekniikanmaailma.fi/sahkotupakka-95-vahemman-haitallista-kuin-tupakka-kertoo-jattitutkimus-tupakoitsijan-syopariski-100-kertainen/

https://www.gov.uk/government/news/phe-publishes-independent-expert-e-cigarettes-evidence-review

#============================================================= #

Terveysnikotiini

https://vimeo.com/254660188"> 

"The agency’s influence is compounded by the NIH peer review system, in which groups of 20 colleagues pass judgment on grant proposals, and from which emerges a nationwide network of researchers who are intolerant of politically incorrect topics like tobacco harm reduction."

http://www.rstreet.org/op-ed/nih-funding-stifles-tobacco-harm-reduction-research-and-support-in-academia/

"Many of the researchers behind these studies probably have the best intentions in mind when they are conducting them, but their findings are twisted to fit whatever narrative a publication is trying to sell, and far too often, the media is able to turn a seemingly innocent study into front page news about the dangers of vaping. Reporters conveniently leave out key pieces of evidence in order to try and sell whatever point they’re looking to make about vaping."

https://aspenvalleyvapes.com/is-the-media-misleading-people-giving-them-the-wrong-ideas-about-vaping/

"Ainoastaan elimistöön päätyneet nikotiinimäärät olivat samankaltaisia riippumatta siitä, oliko nikotiini nautittu savukkeiden, sähkösavukkeiden vai nikotiinikorvaustuotteiden kautta. Tämä viittaa siihen, että käyttäjät säätelevät itse nikotiiniannostusta haluamalleen tasolle nikotiinin välitystavasta riippumatta. Tutkimusryhmään kuuluneen dr Lion Shahabin mukaan tästä voi olla apua tupakoinnin korvaamisessa vaarattomammalla vaihtoehdolla."

http://vapers.fi/2017/02/tutkimus-sahkosavukkeista-elimistoon-paatyvista-haitta-aineista-pitkaaikaiskayton-riskit-vertautuvat-nikotiinikorvaustuotteisiin/

1 2018-03-17 07:58:58 5