Pähkäilyä nikotiinista 1Päivitety luonut Leif Kuismanen


 

187 NULL

Mietiskelyäni nikotiinista 1

21.6.2017 57 päivää tupakoimatta.

Tämä kirjoitus on kokonaan ihan ikiomaa pähkäilyäni, jossa viittaan joihinkin asioihin linkkien avulla. En väitä mitään ehdottomaksi todeksi. Jokainen voi löytää nämä samat tiedot ihan googlettelemalla ja tehdä niistä omanlaisensa johtopäätökset.

Nikotiini häviää nopeasti pois elimistöstä. Nikotiinin puoliintumisaika on kaksi (2) tuntia. Näin ollen jo parissa päivässä elimistössä oleva nikotiini on poistunut. (https://fi.wikipedia.org/wiki/Nikotiini )

Nikotiinia pidetään yksinomaan sekä lähes ainoana tupakointiriippuvuuden aiheuttajana, tai toki myönnetään olevan tapa-, sosiaalisuus-, jne erilaisia muitakin riippuvuuksia joiden voimasta tupakoinnin lopettaminen on vaikeaa. Tupakassa sinällään on nykyisen teollisen savukkeen muodossa paljon siihen lisättyjä lisäaineita joihin liittyy myös riippuvuussuhteita.

Tavallisessa savukkeessa lisäaineiden tarkoitus on voimistaa sekä nopeuttaa nikotiinin imeytymistä, sekä vaimentaa kurkun ärsytystä puuduttamalla kurkunpäätä. Esimerkiksi on lisätty ammoniakkia nikotiinin imeytymisen nopeuttamiseksi jne .. hyvin paljon monia erilaisia aineita joiden on osoitettu aiheuttavan samantapaista riippuvuutta kuin itse nikotiininkin. Tätä voidaan kemiallisiin aineisiin syntynyttä riippuvuutta nikotiini mukaan luettuna voidaan kutsua tupakkariippuvuudeksi.

Nikotiinin riippuvuutta aiheuttava potentiaali on kiinni sen käyttötavasta. Savukkeisiin syntyy voimakas riippuvuus johtuen mm. savun sisältämästä MAO-estäjistä, muista alkaloidesta ja em. yhteisvaiktuksesta nikotiinin kanssa. Tämän lisäksi savukkeiden polttamisessa on paljon aistinvaraisia, rituaalisia ja sosiaalisia aspekteja, jotka liittyvät tapariippuvuuteen. Toisessa ääripäässä on nikotiinilaastari, jonka käyttöön ei liity mitään em. seikkoja.

Terveysvaikutukset savukkeen lisäaineilla ovat myös merkittäviä. Nikotiinikorvaushoito kuten purukumi, laastari yms ovat suunniteltu pääosin nikotiinivajeen korvaamiseen. En itse tunne omakohtaisesti inhalaattorin toimintaa, mutta luulen sen olevan lähellä höyrytupakan tapaa toimia.

Tupakoimattomuuteen siirtymisen suurimassa pääosassa ainakin tupakoinnin lopettamisen aivan aluksi yleensä on kuitenkin vain pelkkä nikotiini.

Sähkötupakoinnissa eli höyryttylelyssä nikotiinilla ei kuitenkaan ole loppujen lopuksi pitkällä jänteellä niin suurta roolia kuin pelkässä nikotiinikorvaushoidossa johtuen sähkötupakoinnin eri muotoisista käyttötavoista sekä tilanteista.

Tupakoinnin lopettamisen aluksi aivan ensi hetket ovat pitkälti nikotiiniriippuvuuden hoitoa, mutta ei yleensä eikä välttämättä kovinkaan kauan, vaikka nikotiinia käyttäisi lisänä pitkiäkin aikoja. Tiedän henkilöitä jotka ovat siirtyneet nikotiinittomaan höyryttelyyn hyvin pienen ajan kuluttua. Itsekin lopetin nikotiinin asteittain alle sadassa päivässä.

Omakohtainen kokemukseni hetkestä jolloin olin ehkä päivän tai kaksi vasta sähkötupakan varassa on jäänyt mieleeni voimakkaana. Höyryttelyhetkellä imin niin sanoakseni "posket lommolla" höyryä keuhkooni sormet vapisten ja kädet täristen. ( Laite oli niin sanottua 2gen tasoa. Nykyiset laitteet ovat tehokkaampia, mutteivat siltikään yllä tupakan tasolle nikotiinin imeytymisen nopeuden osalta )

Tupakan himo joka valtasi mieleni oli suorastaan valtava, eikä se meinannut laantua vaikka kuinka imi vahva nikotiinista sähkötupakkaa. Käytin sähkötupakkaa pitkiäkin aikoja yhtämittaisesti, joten nikotiinitaso oli lähes korkeimmillaan mitä se oli mahdollista.

Tämä samankaltainen ilmiö sattui aikaisemmin kohdalleni kokeillessani nikotiini purkkaa tupakoinnin lopetukseen. Lopulta minulle kävi niin että söin kurkku kipeänä suu kirvelevänä vahvimpia purkkatupakoita ( Nicotinel 4mg) ja päädyin tupakoimaan purkka suussa. Oliko tässä kyseessä nikotiinin puute? , ei varmasti!

Käyttämäni sähkötupakkani höyrytettävä liuos sisälsi 18mg nikotiinia millilitralle. Onko se paljon vai vähän? Kokeillaan vastata kysymykseen. Vastauksen pohjana on ihan Googlettamalla löytämäni tiedot. Minkäänlaista väittämää en lähde esittämään. Mutta: Yhdessä tavallisessa savukkeessa on nikotiinia noin 10 - 13 mg josta keuhkoihin imeytyy vähän alle yhdestä noin kolmeen mg ( 1-3mg) verran nikotiinia. ( Säädöksien mukaan jää alle 1mg) Loppu nikotiini jää siis filtteriin, tupakan tumppiin sekä palautuu ilmaan uloshengityksen mukana.

Nikotiinin imeytyminen on tupakan savusta savun olemuksen sekä osin lisättyjen kemikaalien vuoksi erittäin nopeaa ja tehokasta. Sanotaan että nikotiini vaikuttaa aivoissa jo muutamassa sekunnissa. Jollain saattaa nyt käväistä mielessä kuinka tupakasta vapautuu nikotiinia ulkoilmaan myös silloin kun se palaa itsekseen.

Tämä kaikki itsekseen palava savu ei imeydy ainakaan kokonaisuudessaan hengityksen mukana polttajan keuhkoihin. Ajatus pitää paikkansa. Mutta onko itsekseen palavan savukkeen savussa kaikki savuun sitoutuva nikotiini mukana?

Paljonko nikotiinia vapautuu palamattomaan tupakanosaan odottamaan seuraavia henkosia. Sekä lisäksi vielä seikkana sen savun hengittämisen määrä joka leijuu savun mukana ilmassa. Entä sitten vastaavasti sähkösavuke? Jos milliltrassa on 18mg verran nikotiinia? Ensinnäkin yhden millilitran vetäiseminen vaatii käyttämälläni sähkösavukkeella useamman höyryttelykerran.

Minulla meni noihin aikoin 1,5 - 2 ml vuorokaudessa. Ei vieläkään oikeastaan mene paljon yli kahta millitraa. Ehkä keskimäärin 2,5 ml per päivä. Nikotiinin imeytymistä keuhkoihin ei ole sähkösavukkeen höyrystä yhtä kauan eikä yhtä tarkoin tutkittu kuin vastaavasti tavallisen savukkeen osalta, mutta joitakin tutkimustuloksia olen nähnyt asiasta.

Tutkimuksissa on esitetty väittämiä että nikotiini imeytyisi sähkötupakasta hitaammin ja ainakin vaikutukseltaan hitaammin kuin tavallisessa tupakoinnissa. Nikotiinin imeytymistä tehostaakseen sähkötupakassa ei ole kuitenkaan erityisesti millään lisätyillä kemikaaleilla tehostettu, eikä höyryn happamuutta ole lisätty ammoniakilla. (kts artikkelin lopussa alla olevasta kuvasta imeytymisaika )

Sähkötupakassa höyrystetyn glyserinin epäillään lisäksi olevan aika olemukseltaan vahvasti nikotiinia sitovaa, joten siitä syystä epäillään jopa että nikotiini kulkeutuu lähes kokonaan ulos henkityksen mukana.

Vastaavasti tavallisen savukkeen tupakka terva vaikuttaa aivan samasta syystä osaltaan mutta hiukan toisin, koska terva jää osittain kiinni keuhkorakkuloihin. On siis päästy arvioinneissa arvoihin että sähkötupakoinnissa imeytyminen olisi noin 10% ja enintään 40% imetystä höyrystä. Jos nyt ajatellaan "positiivisesti" että höyryssä olevasta nikotiinista imeytyminen keuhkoihin olisi noin 10% luokkaa kuten se itseasiassa tavallisella savukkeellakin on, vaikka tavallisen savukkeen vapautuneen nikotiinin imeytymistä sekä vaikutusta on erityisesti kemikaalein tehostettu.

Jos käyttämäni vuorokausiannos olisi tuo 2ml ja vastaavasti tupakointiin verrattavien vetäisyjen määrä vastaisi n 20 savuketta, niin. 2x18mg x 10% / 20 eli kokonaisuus olisi 36mg josta imeytyy 10% ajattelun mukaan 3,6 mg , joka sitten jaetaan 20 annokseen eli jää 0,18mg per yksi annos. ( vrt savuke 1 - 3mg )

Mikäli imeytyminen olisi kaksinkertainen jäisi nikotiinimääräksi siltikin vain 0,33mg per annos, eli "savuke". Kokonaisuutta ajatellen jää varmasti toteen näytetyksi, ettei nikotiinin imeytyminen voi saavuttaa 100% liuoksen määrästä, sillä ei se ole 100% tupakan savustakaan. Jos Kuitenkin nikotiinin imeytyminen keuhkoihin sähkösavukkeen höyrystä ( 18mg/ml ) olisi 100%, tulos olisi käyttämälläni sähkösavukkeella 1,8mg nikotiinia per annos. Tämäkin luku jää alle savukkeesta saatujen mittausten tuloksesta joka on noin 1 - 3 mg per savuke. ( tupakka-askissa lukee usein arvona 0,8mg - 1,1mg )

Ajatellaanpa vastavasti mikäli savukkeen sisältämä kaikki 10 - 13mg nikotiinia imeytyisi keuhkoihin kokonaan?? !! Se olisi varmaan aika lähelle mahdollista saavuttaa ilman filtteriä sekä polttamalla savuke mahdollisimman loppuun ja imemällä savusta mahdollisimman suuri osa keuhkoihin ja pidättämällä hengitystä savun ollessa keuhkoissa. ( Ent vihreä Nortti, Jymy jne.. ) Vaikka Jymy tai vihreä Nortti sisälsivätkin erityisen paljon imeytyvää nikotiinia, ( arviolta n. 20mg per savuke) jää silti ajatuksena mieleen että sisälsivätkö ne kuitenkaan nikotiinin imeytymiseen tehostavia lisäaineita?

Tai oliko yleensäkään vihreästä Nortista tai Jymystä luopuminen sen vaikeampaa niiden erityisen suuren nikotiinimäärän vuoksi kuin vaikkapa LM tupakasta josta imeytyi kehkoihin vähemmän nikotiinia?

Tämä kaikki tähän artikkeliin kirjoittamani sisältö on tietenkin vain ikiomaa arviointiani.

Olen tehnyt ikiomia päätelmiä lukiessani artikkeleita jotka koskevat tupakointia sekä sähkötupakointia. Olen lisäksi omakohtaisesti omana kokemuksena luopunut vihreästä Nortista ja siirtynyt erittäin vaivattomasti Punaiseen Marlboroon joka kuitenkin on huomattavasti miedompi savuke.

Polttelin noihin aikoihin 2 - 4 askia päivässä "karvapersettä" eli vihreää Norttia sekä siirtyessäni Malluun polttelin ehkä aavistuksen, tai oikeastaan reilusti vähemmän. ( Mallu kesti palaa pidempään)

Palatakseni siihen höyryttelyhetkeen jossa tuskailin pari kolme päivää tupakoinnin lopettamisen jälkeen. Luulen että se hetki jolloin käteni tärisivät johtui osin myös nikotiinin puutteesta, sekä makujen toisenlaisuudesta tai riittämättömyydestä, aistien havainnonnista ettei tämä nyt ole "oikea" tupakka, lisäksi tietoisuudesta että oikea tupakka maistuu erilaiselle jne.. Eli erittäin monen osatekijän summasta.

Uskon päätelmissäni vahvasti niin että terva, häkä, maku kun jäivät höyryttelyssä lähes puuttumaan joista terva sekä häkä kokonaan... on tässä tulos : ""Tupakan himo"".. Elimistö sekä mieli kaipasi silti sitä oikeaa tupakkaa.

Nykyisin höyryttelen tällä "mehupillilläni" ( 2gen Aspire K1 eGo joka on huomattavasti tehokkaampi laite kuin 1gen tason tupakan näköiset sekä kokoiset laitteet) liemiä joiden nikotiinipitoisuus on 0 - 6 mg/ml haarukassa riippuen vähän päivästä sekä fiiliksestä. Käyttämäni nikotiinin määrä keskiarvoisesti ja kokonaisvaltaisesti on kuitenkin koko ajan ollut vähenemään päin. Enkä pidä lainkaan kiirettä nikotiinin vähentämisen suhteen.

Liuosta käytän nykyisin hieman enemmän johtuen osaltaan myös liuoksen koostumuksesta kuin höyryttelujen lisääntymisestä. ( enemmän VG, koska haluan makuun pehmeyttä ja näkyvää höyryä) Mutta jääden selvästi alle 3ml päiväannokseen, ollen yleisesti n. 2,5ml /päivä. Kun näillä tiedoin nyt ottaa ja otan uudelleen asian käsittelyyn mukaan nikotiinin.

En millään usko että aamuiset taskujen kaivelut, muistikuvat tupakoinnin auvoisuudesta, Yölliset unet, tai haikailut tupakan savun perään olisivat kokonaan pelkästään nikotiinivajeen syytä. Taustalla on todella paljon muutakin. Näin pitkän aikaa ( 25.4 - 21.6 ) höyryttelyä näin matalilla nikotiinitasoilla ei enää ole pelkästään nikotiinin varassa olemista. Toki kiistämättä nikotiinillakin on edelleen pieni osansa.

Nikotiinittoman höyryttely päivän tai päivänosan jälkeen tekee mieli enemmän tupakkaa muttei ratkaisevasti kuin muutenkaan. Tupakkaa tekee mieli "kaiken aikaa", siis usein. Joskus tupakkaa tekee mieli kerran päivässä, toisinaan useita kertoja päivässä, joinakin päivinä ei niinkään. Siis tarkoitan nyt sitä oikeaa tupakkaa. Ero niiden päivien jolloin en käytä nikotiinia lainkaan ja niiden päivien jolloin käytän nikotiinia ei kuitenkaan ole niin suuri.

Minulle oikean tupakan tuoksu on edelleen aistimuksena erityisen miellyttävä. Omakohtainen tupakan polttaminen on vältettävissä pelkästään sähkötupakan avulla, koska kuvittelen mielessäni polttavani tupakkaa.

Nikotiinin riippuvuussuhteen on sanottu olevan aikamääreeltään melko lyhyt. On monissa tutkimuksissa tutkittu että nikotiini poistuu verestä melko nopeasti ja elimistö palautuu muutamassa päivässä ennalleen fyysisen nikotiinirippuvuuden suhteen. varsinainen nikotiinikrapula ei siis ole, eikä edes voi olla kuukausia tai edes viikkoja kestävä aika, vaikka henkisen riippuvuuden sekä miellekytkösten aika onkin pidempi.

Monelle tupakoivalle on varmasti tuttua sellaiset hetket jolloin sairastumisen takia ei ole käynyt sairausaikana tupakalla. Itsellenikin tällaisia jaksoja on joskus sattunut. Sairastumisen myötä olen joskus ollut tupakoimatta useita päiviä, pisin aika lienee yli viikon korkeintaan kahden viikon mittainen. Luulen että suurimman syyn uudelleen tupakoimiseen aiheuttaa miellyttävä muistijälki tupakoinnista, sekä tupakan muista ainesosista, ei niinkään pelkkä nikotiini.

Nikotiini poistuu elimistöstä jo parin korkeintaan kolmen päivän jälkeen kokonaan. Vaimoni sairastui vakavasti 2015 jolloin hän oli ainakin yli kaksi viikkoa tupakoimatta. Hän sanoi sängyllä maatessaan ettei tee mieli tupakkaa, mutta kahvia voisi haluta ottaa. Kumpaakaan kun ei ollut saanut nauttia moniin vuorokausiin.

Kun vaimoni sitten eräänä päivänä kahden ja puolen viikon jälkeen virkistyi sen verran että jaksoi itsenäisesti istua jonkin aikaa, hän halusi tupakalle.

Nikotiinin korvaushoidoissa kuten purukumit, laastarit jne.. tupakoinnin lopettamisen onnistumisen edellytyksenä on kuitenkin pohjalla vahvana oma tahto lopettamiseen sekä motivaatio voittaa totuttu tapa, muistijälki, ja sosiaalinen tapahtuma yms. Tämä on aivan selvä asia.

Nikotiinin korvaushoito auttaa vain nikotiiniriippuvuuden korvauksella muulla tuotteella kuin tupakka. Sama se on höyrytupakassakin. Sähkötupakoinnissa on tupakoinnin lopettamisen suhteen kuitenkin pieniä eroja. Nikotiinin käyttöä on helppo vähentää vaikka itse tapahtuma sosiaalisine käyttäytymisineen, tapoineen yms kaikkineen pitäisi ennallaan.

Lopputulemana sähkötupakoinnin jatkuessa on siirretty tupakoinnin totuttu tapa tavallisesta tupakasta huomattavasti terveellisempään sähkötupakkaan. Tottumalla sähkötupakkaan sekä siinä käytetyn liuoksen asteittain vähenevään nikotiinimäärään, nikotiinittoman sähkötupakoinnin taso on lähinnä siis saavutettu askel kohti terveellisempää elämää.

On kiistämättömästi todettu ettei sähkötupakointi ole niin terveydelle haitallista kuin perinteinen tupakointi. Sähkötupakkaa ei ole kukaan tietääkseni lähtenytkään väittämään vaarattomaksi, muttei sen haitallisuus yllä nykyisen tietämyksen mukaan edes 10% tavalliseen tupakkaan verraten. Sanotaan sekä tutkimuksissakin on todettu että sähökötupakka on 95% haitattomampi vaihtoehto tavalliseen tupakkaan verraten.

Lopulliseen ( Mikä on lopullinen tupakoimattomuus) tupakoimattomuuteen päästäkseen on myös edelleen oltava oma tahto sekä motivaatio. Se olema ja tilanne jossa henkilö päättää jatkaa sähkötupakointia muttei halua siirtyä takaisin ns perinteisen röökin polttamiseen, on merkittävä kansanterveydellinen seikka jo sinällään.

Pidän ajatuksenani itsekin että jokainen polttamaton savuke on voitto. Siirtyäkseen tupakoivasta kokonaan tupakoimattomaksi henkilöksi sähkötupakan jälkeen vielä höyryttömäksi henkilöksi on jälleen edessä uusi askel. Tätä uutta askelta ei välttämättä ole enää jarruttamassa nikotiini, terva, tupakanhaju, häkä, tai mikään muukaan tupakan mukana oleva tuote tai kemikaali, ei oiekastaan edes maku. ( Maku on sähkötupakoinnissa korvattavissa vain elintarvikemausteella )

Nikotiini yksinomaan ainoana vaikuttimena on saanut mielestäni aivan väärän sekä liioitellun aseman keskustelussa tupakoinnin lopettamisessa olevista vaikeuksista. Nikotiinin saannin korvaaminen muulla kuin perinteisellä tupakalla on mielestäni vain yksi pieni osa-alue kulkevassa kokonaisuudessa jossa promoottorina toimii ihmisen oma mieli.

Vaikka nikotiinin merkitystä ei pidäkään vähätellä varsinkaan tupakoimattomuuteen siirtymän alun aikana, nikotiinin merkitys jää hiljalleen taka-alalle kokonaisuudessa. Keskustelin eilen erään henkilön kanssa joka kertoi päässeensä tupakasta eroon nikotiinipurukumilla. Hänen kertomansa mukaan hänen yli 8kk kestänyt "purukumin jauhanta" oli riittävän pitkä aika. Olen iloinen että hän pääsi tavoitteeseensa. Mutta en voinut mielessäni olla vertaamatta 8kk pituista aikaa omaan sähkötupakointiini. ( 57 pv )

Molemmissa tapauksissa tupakoinnin lopettaminen yleensä saavutetaan jakson alkuvaiheessa ja sitten jatketaan korvaavaa toimintaa jakson loppuvaihetta kohti. Kummassako tapauksessa nikotiinista sitten luovutaan nopeammin?

Vastausta ei pysty yleisellä tasolla sanomaan, koska ihmisten toiminta sekä riippuvuus on yksilöllistä. Mutta jos pidetään 8kk aikamääre samana niin sähkötupakassa kokonaisnikotiinin määrä on helpompi laskea liki nollaan aikaisemmin.

Luin netistä erään henkilön omaa lopettamistarinaansa. Hänen keinonsa oli mehupilli. Tupakanhimon kohdatessa hän kaivoi esiin mehupillin ja imaisi siitä muutamat henkoset.

Lopettaminen voi alkaa tapojen vähentämisellä kuten ruokailun jälkeen, aamusauhut tai tms tms.. Korvaamalla menetetty tupakoinnin nikotiini purkalla tms. Tai kertalopettamisella jne..

Tai sitten korvaamalla tapojen sisältö sekä tapojen toteuttamiseen oleva väline tervoineen sun muineen muulla välineellä kuin tupakka, kuten tervattomalla höyrytupakalla ja sitten poistamalla pitkällä aikavälillä vähitellen nikotiini.

Nikotiiniriippuvuus ei todellakaan ole sama asia kuin tupakointiriippuvuus tai tupakkariippuvuus. Tupakkariippuvuus on kokonaan oma kokonaisuutensa verrattuna tupakointiriippuvuuteen. Oma henkilökohtainen mielipiteeni sekä tuntemukseni on että nikotiiniriippuvuus on näistä kuitenkin se helpoiten hoidettavissa oleva riippuvuus.

Milloin tupakointi sitten katsotaan loppuneeksi? Omalla kohdallani sanon vielä etten ole lopettanut, vaikka varsinaista tupakkaa en ole polttanutkaan. Tunnen olevani vielä niin lyhyen matkaa kulkenut tätä savutonta tietä. 57 savutonta päivää ei kerro vielä minkäänlaista vakuutta tupakoimattomuudesta. Sen sijaan tervan, hään, ja muita myrkkyjä sisältävän savukkeen polttamista savukkeella pyrin välttämään lopullisesti.

Jokainen polttamaton savuke on henkilökohtainen voittoni. Lopullinen tupakoimattomuus josta niin usein puhutaan, on muutoinkin todella vaikeata todeta. Henkilö voi olla vuosiakin polttamatta ja aloittaa sitten uudelleen. Suomenash kertoo kuitenkin: "Ei auta irti riippuvuudesta Tutkimukset viittaavat siihen, että sähkösavukkeiden käyttäjät eivät pääse irti nikotiiniriippuvuudesta. Tutkijat varoittavat, että erilaisten makuaineiden ja helposti hengitettävän höyryn avulla nuorten on helppo opetella tupakointia, jolloin kynnys varsinaiseen tupakointiin madaltuu." http://www.suomenash.fi/fin/tupakka/sahkosavuke/

Minä puolestani uskon paljon enemmän omaan kokemukseeni sekä tuntemukseeni niin tupakanpolton lopettamisessa kuin verovarojen keräämisen merkityksestä. Ihan samalla tavalla kuin polttomoottorilla olevan auton polttoaineveron määrää per litra ei voida määräämättömästi korottaa veron pitämiseksi samalla tasolla samaan aikaan kun polttoainetta kuluu yhä vähemmän... On keksittävä uusia keinoja... Tai yksityisen sähkönkäytön suhteen....

En siis usko ash kirjoituksiin täysimääräisesti, oikeastaan lainkaan. Alan jopa epäillä ash:in puoluettomuutta todenteolla. "...opetella tupakointia..." Opettelee tupakointia laitteella ja makuaineilla joilla ei ole mitään tekemistä varsinaisen tupakan kanssa. Luulenpa että tässä on taustalla lääketehtaiden antama raha toiminnan tukemiseksi.

Tulee väkisinkin mieleen että opettelin sitten varmaan tupakoimaan lapsukaisena sellaisella karamellipölyllä tais olla salmiakkia... imin sitä pakkauksen mukana tulleella pillillä. Aika helposti hengitettävää se oli. Meni liiankin helposti jopa keuhkoihin asti.

Söin myös joskus lakritsipiippua. Siitä sain varmaan kimmokkeen poltella piippua. Lakritsin maku tuli päällimmäisenä mieleen kun oikeaan piippuun romilla maustettua Caravellea painelin... ei .. vaan tietysti sain kimmokkeen rommista... NO JOO!!! Tullakseni takaisin "maan pinnalle".

suomenash.fi sivuilla oleva "fakta" tuntuu minun mielestäni kaukaa haetulta sepostukselta jolla ei minun mielestäni ole todellisuuspohjaa.

Puhukoon ash mitä puhuu. Tässä alla myös hieman toiseen suuntaan viittavia tutkimustuloksia ( linkkien takana ) http://www.e-savuke.com/vb/terveys-lakiasiat-uutisointi-matkustus/681-tutkimuksia-sahkotupakkauutisia-maailmalta.html

Sekä Vapers ry:n lausunto: http://vapers.fi/wp-content/uploads/2015/05/vapers_finland_lausunto_tupakkalakiesityksest%C3%A4_PDF.pdf

JK. 25.8.2017 Tukimateriaaliksi pari linkkiä ja kuvia http://www.electroniccigaretteconsumerreviews.com/how-much-nicotine-is-in-one-cigarette/ "Cigarettes contain anywhere from 8 mg of nicotine up to 20 mg of nicotine. Most cigarettes are at the lower end of the spectrum, which puts the average amount on nicotine in one cigarette at 12 mg. While the total amount of nicotine in a cigarette may vary, the amount that you actually absorb is relatively constant. According to most of the data out there, including CDC cigarette data, you absorb less than 1 mg of that nicotine when you smoke a cigarette. According to studies, it is about 0.95 mg so for sake of simplicity, we’ll go with 1 mg of nicotine absorbed with each cigarette smoked." https://quitsmokingcommunity.org/nicotine-in-cigarette/

sekä:

https://vaping360.com/health/nicotine-in-a-cigarette/

Kuva http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1476-5381.1949.tb00555.x/pdf

1 2017-06-21 10:46:25 5 2019-02-05 15:25:37 5

Päivitettyä tietoa 2019 09 05 ( 5.9.2019 )

Aivan uusilla sähkösavukkeilla tehty mittaus osoittaa saman mitä aiemmatkin tutkimukset:

https://www.nature.com/articles/srep04133?fbclid=IwAR2SbNW9-TXGd7rrfspJTxw69fo5zBy0iMt5UwwB35xvvNFQPNZ5TcfA2PA

Discussion
This is the first study that has compared the effect of using first- vs. new-generation EC devices on nicotine absorption. An 18?mg/ml nicotine-containing liquid was used, which is a popular “strength” consumed by experienced vapers and is close to the maximum level set by the European Commission regulatory proposal. Experienced vapers were recruited, who use the EC devices more intensively compared to novice users7. The results of the study showed that new-generation devices with high wattage output to the atomizer resulted in higher plasma nicotine levels compared to first-generation devices. However, both devices delivered to the bloodstream far lower nicotine compared to a tobacco cigarette.
ECs are the only nicotine delivery devices that resemble the motion and behavioral patterns of cigarette smoking. Although the psycho-behavioral part of smoking is an important part of the overall addiction to smoking16, nicotine delivery still plays a major role. Smoking characteristically delivers significant amounts of nicotine to the blood stream at a fast rate17. This is probably the main reason for making it the most reinforcing and dependence-producing form of nicotine administration17,18, although recent data suggest that other substances in tobacco cigarette may reinforce the addictive properties of nicotine19. Studies have shown that the vast majority of EC users continue to use nicotine-containing liquids despite having quit smoking for several months2,10,11. Therefore, it seems that nicotine is important in ECs' success as smoking substitutes. In this study a liquid with 18?mg/ml nicotine concentration was chosen, based on previous findings from our group showing that this is approximately the level of nicotine concentration needed for experienced vapers to consume 1?mg of nicotine in 5 minutes (which is similar to the level of nicotine in the smoke of one cigarette when smoked according to ISO 3308)7. Despite that, the main findings herein showed that such a liquid is insufficient to deliver nicotine to the blood stream as rapidly as smoking. In fact, it took about 35 minutes of vaping with the new-generation device at high wattage in order to obtain plasma levels similar to smoking one cigarette in 5 minutes. The first-generation device was even less efficient in nicotine delivery; even 65 minutes of ad lib vaping was insufficient to deliver to the bloodstream nicotine at levels similar to smoking. This was reflected in participants' answers to questionnaires, showing that satisfaction and craving reduction was higher after using the new- compared with the first-generation device. Moreover, better nicotine delivery may be the reason why new-generation devices are more popular in dedicated users, most of which have quit smoking by using ECs10,11. Considering that it is reasonable to expect EC users to self-titrate nicotine intake in a way similar to smoking20, this study indicates that there is an inherent inability of the EC to deliver nicotine to the blood stream at levels similar to tobacco cigarettes within the same time-period of use, although a previous study from our group showed that an 18?mg/ml liquid would theoreticaly be adequate for that in terms of liquid consumption7. Possible reasons for these findings may be that nicotine delivered to the EC aerosol is not absorbed from the lungs but from the oral mucosa. Therefore, nicotine absorption would be expected to occur at a similar rate to nicotine-replacement therapies (NRTs). Moreover, a significant part of nicotine deposited to the oral mucosa is expected to be swallowed, with subsequent first-pass metabolism to the liver which reduces bio-availability21. Another possibility is that the vehicle of nicotine delivery (liquid droplets of propylene glycol and glycerol) may negatively interact with nicotine absorption from the lungs compared to the particulate matter, which is the delivery-vehicle of nicotine in smoking. More studies are needed to define the reason for this lower rate of absorption from ECs. The new-generation device was more effective in this study because the higher amount of energy delivered to the atomizer results in higher amount of liquid aerosolized per puff, while first-generation devices deliver far lower energy and do not have an internal current stabilizer which maintains constant energy delivery until the battery is discharged. Due to this, it is reasonable to expect that new-generation devices may be more effective as smoking substitutes compared to first-generation devices. Two randomised studies evaluating the efficacy of EC use in smoking cessation have used first-generation devices22,23. New-generation devices seem more promising because they deliver nicotine more effectively, and this should be evaluated in future studies. In any case, findings from this study indicate that ECs may also have less addictive properties and lower abuse liability, similar to what has been observed with NRTs24, due to the slow rate of nicotine absorption. This has been specifically observed in a study by Vansickel et al25. Herein, participants reported lower dependence to ECs compared to smoking, however the retrospective nature of the answers for smoking could have biased the results.

m