Tupakointi on sallitumpaa kuin korvaustuotteiden käyttö.

https://vapers.fi/2023/05/vapers-finland-ryn-lausunto-nikotiinipusseja-koskevaan-lakiesitykseen/?fbclid=IwAR05LBPg3Dhn85OxrmNW3uDz9IUTEUzu0LZy0sK8KjmL22pA1IsceZXRz0o

En ole hämmästynyt myyntikiellon harkitsemisesta. Koska linjaus on meillä ollut kokoajan hyvinkin nurinkurinen. Kansanterveydellisesti olisi huomattavasti parempiakin keinoja käytettävissä. Päinvastoin tulisi tehdä.

"

Vapers Finland ry:stä lyhyesti

Vapers Finland ry on tupakoinnin kansanterveyshaittojen vähentämiseen haitattomampien vaihtoehtojen avulla pyrkivä kuluttajajärjestö.

Yhdistys toimii vapaaehtoisvoimin, eikä sillä ole sidonnaisuuksia mihinkään teollisuuden alaan.

Yhdistyksen tavoitteena on edistää tupakoinnin korvautumista huomattavasti haitattomammilla vaihtoehdoilla niiden kuluttajien keskuudessa, jotka muussa tapauksessa polttaisivat tupakkaa. Suomessa on tälläkin hetkellä noin 900.000 tupakoitsijaa. 

Kyseinen harm reduction- eli haittojen vähentämisen malli on jo omaksuttu osaksi virallista tupakka- ja nikotiinipolitiikkaa esimerkiksi Isossa-Britanniassa ja Uudessa-Seelannissa. Suomesta poiketen harm reduction -ajattelua toteutetaan käytännössä lähes kaikissa länsimaissa kohdistamalla vaihtoehtotuotteisiin pääsääntöisesti huomattavasti poltettavia tupakkatuotteita kevyempää sääntelyä.

Haittojen vähentämisen mallin hyödyntämiselle tupakka- ja nikotiinipolitiikassa on tarvetta jo siksikin, että tällä hetkellä tupakoinnin lopettamiseen suositellut menetelmät ovat osoittautuneet tarkoituksessaan tehottomiksi. Esimerkiksi lääkinnällisten nikotiinikorvaustuotteiden avulla tupakoinnin lopettamista yrittäneistä vain alle kymmenesosa onnistuu siinä puolta vuotta pidemmäksi aikaa. 

Lisäksi monet tupakoitsijoista eivät koskaan edes yritä tupakoinnin lopettamista tupakkavieroitukseen tällä hetkellä suositelluin menetelmin.

...

Lisäksi on huomattava, että tupakoinnin yleisyys on sekä Britanniassa että Yhdysvalloissa lähtenyt aiempaa nopeampaan laskuun vaihtoehtotuotteiden, näissä maissa etupäässä sähkösavukkeiden esiinnousun jälkeen. Esimerkiksi Britanniassa tupakoinnin yleisyys aikuisväestössä on laskenut vuosien 2011-2020 välillä 20%:sta 13%:iin. Suomessa vastaavalla aikavälillä tupakoinnin yleisyys aikuisväestössä on laskenut vain yhden prosenttiyksikön (19%:sta 18%:iin).

...

Nikotiinipussien kaltaisten tupakattomien ja savuttomien vaihtoehtojen myyntikielto olisi näin ollen jyrkästi epäsuhtainen sääntelytoimenpide siihen nähden, että poltettavien tupakkatuotteiden myynti on Suomessa sallittua.

Nikotiinipussien myyntikiellon epäsuhtaisuus korostuu entisestään ottaen huomioon, että nikotiinipusseja käytetään yleisesti tupakoinnin lopettamiseen. Poltettavista savukkeista ei luonnollisestikaan ole osoitettavissa mitään vastaavaa terveyshyötyä vaan ainoastaan haittoja. 

https://vapers.fi/category/lausunnot/

"