· 
Last updated 21.12.2020 - 6.32 Visible also to unregistered users
 

Miksi taas virheellistä tai puutteellista tietoa? !!!

Lääkärilehti on julkaissut virheellistä tai puutteellista tietoa. Vapers kirjoitti asiaan vastineen

Lääkärilehden artikkeli sähkösavukkeiden terveysriskeistä vilisee virheitä ja antaa epäsuhtaisen käsityksen tutkimustiedosta — Vastine

..."Lääkärilehdessä julkaistiin 21.8.2020 sähkösavukkeiden terveysriskejä käsittelevä artikkeli (Terttu Harju—Miia Aro—Katja Riikonen—Tuula Vasankari: ”Sähkösavukkeiden terveyshaitat”). [1]. Artikkeli on monessa suhteessa harhaanjohtava. Se ei anna tasapuolista käsitystä asiaa koskevasta tutkimuskirjallisuudesta, minkä lisäksi siinä esiintyy lukuisia virheellisyyksiä." ...
https://vapers.fi/2020/12/laakarilehden-artikkeli-sahkosavukkeiden-terveysriskeista-vilisee-virheita-ja-antaa-epasuhtaisen-kasityksen-tutkimustiedosta-vastine/?fbclid=IwAR3PltUcM8AF2ef4HvJ6pRktdo5Y0ACWElQnRpupAQ3mbbcJqWaBGqpvY00