Sosiaaliturvan leikkaukset tulevat voimaan tänään. 1.4.2024

Ja mitä tämä nyt oikein meinaa?

Meneillään olevassa tilanteessa jossa jokaisella mahdollisella tavalla pyritään työn markkinahintaa painaa alas on siirrytty hyvin epäinhimilliselle puolelle. Ajatuksena lienee että jos köyhällä ei ole varaa mistään mitään maksaa, on myyjän alennettava hintaa joka taas vatii halvempaa työvoimaa ja alempia tuottamiskustannuksia jne.

Ammattiliittoihin kohdistuva musertamistyö on jo aloitettu lainsäädännön valmistelulla jne. Hallitus aikoo aivan tosissaan saada työn markkinahinnan alas keinolla millä hyvänsä. Ansiosidonnainen työttömyysturva lyhenee jne jne jne.

Uskomattomalle tuntuu sekä kuulostaa mutta huonommin sekä kurjemmin voiva työtön, tai siis ryhmä työttömiä luo myös painetta laskea työn markkinahintaa. Siksi esim ansiosidonnaisen porrastaminen niin ettei edes alkuosaa korotettu kuin porrastamisen esimerkkimaissa, luo kovan paineen työn markkinahinnan alentamiselle. Työttömyys on siis tässä yhteydessä toivottu lisäarvo ominaisuus tavoitteiden toteutumisen kannalta.

Kaikki on verhottu valtiontalouden velan hoitamisen taakse, jotta suuri osa työtä käyvistä kansalaisista nielee tämän työn halpuutuksen mukisematta. Todellisuudessa on enemmän todennäköistä että valtion verovaje tulee entisestään kasvamaan. kasvanut verovaje luo lisää leikkauspainetta ja näin on saavutettu toimintamalli joka luo itse itselleen paineen pitää työn markkinahinta alhaalla. Oravanpyörä joka pitää yllä heikompiosaisten kurjuutta.

Leikkaukset vaikuttavat kamalimmin sekä eniten pienituloisiin nuoriin ja yksinhuoltajiin, ja euromääräisesti suurimmat leikkaukset kohdistuvat työssä käyviin pienituloisiin perheisiin, jotka saavat asumistukea. 

Leikkaukset kohdistuvat tukiin, joita maksetaan sadoille tuhansille suomalaisille.

Tällä kaikella on minun nähdäkseni vain yksi oleellinen tavoite. Tavoite saada työn hinta alas, työvoima halvaksi. Pelinappuloina tässä pelissä on suuri osa kansasta. Paljon häviäjiä on myös niissä jotka luulevat tämän heitä hyödyttävän.

Leikkauksilla sekä ns talouden tasapainottamisella ei haeta kykyä maksaa valtion velkaa, ei julkista velkaa, eikä sillä haeta voimakasta työllistymistä mikäli laskukaavana käytetään euromääräistä perustetta työvoimakustannuksissa. Tällä kaikella on tosiaan vain yksi tarkoitus ja se on työn markkinahinnan alentaminen yhdessä työvoiman järjestäytyneisyyden murtamisen kanssa.

Video

 Eihän näitä mun juttuja oikein monikaan kuuntele tai katsele. Siitä huolimatta kerronpa taas näkemykseni tulevaisuudesta. Tämä päivämäärä 1.4.2024 on iso askel kohti päämäärää jota kaikki eivät havittele. Tämä on monelle katastrofin aloituspäivä.

Paluu entiseen tavoitteena 1.4.2024

 

ILTALEHTI.FI

Nämä sosiaaliturvan leikkaukset tulevat voimaan tänään (iltalehti.fi)

Näin asumistuki muuttuu

  • Yleisen asumistuen korvausprosenttia lasketaan 80 prosentista 70 prosenttiin.
  • Yleisen asumistuen perusomavastuuta nostetaan 42 prosentista 50 prosenttiin.

Nämä muutokset koskevat kaikkia yleistä asumistukea saavia. Muutosten jälkeen aiempaa suurempi osuus asumismenoista jää ruokakunnan itsensä maksettavaksi.

Muutos ei tule voimaan heti kaikilla, vaan seuraavalla tuen tarkistuskerralla, joka on viimeistään maaliskuussa 2025.

  • Yleisen asumistuen 300 euron ansiotulovähennys poistuu.

Muutoksen jälkeen ruokakunnan kaikki ansiotulot huomioidaan, kun Kela laskee asumistukeen vaikuttavien tulojen määrää. Aiemmin Kela on jättänyt osan ruokakunnan tuloista huomioimatta laskelmassa.

  • Asumistuen Helsinki-lisä poistuu.
 

Yleisessä asumistuessa huomioon otettavat enimmäisasumismenot ovat aikaisemmin olleet Helsingissä suuremmat kuin muualla pääkaupunkiseudulla. Jatkossa Helsingissä asuvien ruokakuntien huomioon otettavien enimmäisasumismenojen enimmäismäärä pienenee ja on saman suuruinen kuin muualla pääkaupunkiseudulla.

Osa muutoksista tulee voimaan 1.1.2025, josta lukien yleistä asumistukea ei enää makseta omistusasunnon asumismenoihin. Muutos ei koske asumisoikeusasuntoja eikä osaomistusasuntoja, mutta asuntolainan korkoja ei enää oteta huomioon asumisoikeusasuntojen asumismenoina.

Näin työttömyysturva muuttuu

  • Työttömyyspäivärahan lapsikorotus poistuu.

Hallituksen esityksen ja eduskunnan päätöksen mukaisesti lapsikorotusta ei makseta enää ansiopäivärahaan, jota maksetaan työttömyyspäiviltä 1.4.2024 lukien.

Tänään poistuvat lapsikorotukset olivat 5,84 euroa yhdestä, 8,57 euroa kahdesta ja 11,05 euroa kolmesta lapsesta (ja sen yli).

Peruspäivärahan lapsikorotukset laskivat 1.1.2024 vuodelle 2023 tehdyn ylimääräisen korotuksen poistumisen ja tavanomaisen indeksikorotuksen jäädyttämisen myötä.

  • Työttömyysturvan 300 euron suojaosa poistuu.

Maanantaista alkaen työtön ei voi ansaita enää yhtään työtuloja ilman, että se vaikuttaa hänen työttömyysturvaansa.

Kuva vuodelta 2018. ( 13.4.2018) Maria Mikander

halpatyömarkkinat 20180413 joukkovoima

 

Juhana Vartiainen

Juhana paljastaa

Helsingin pormestari Juhana Vartiainen (kok) sanoo suoraan mistä on kyse. Valtiontalouden kuntoon laittaminen ei tarkoita mitään velanmaksuja tai julkisen velan vähentämistä vaan toteuttaa systeemitason muutos, jolla saatetaan hautaan hyvinvointivaltio, sen turvaverkot ja jätetään pienituloiset ihmiset oman onnensa nojaan. Jäljelle jää vuosikymmeniä sitten tuttuna ollut köyhäinapuyhteiskunta kerjuu reissuineen.
On hyvä että joku näistä kertoo suoraan kuinka valehdellaan ja kierretään lopuulista totuutta. Lopunperin en tiedä kuinka moni on enää uskonutkaan valtion velanhoito juttuja. Työllisyyden parantaminen niin että jokainen osallistuu on tuttua Neuvostoliitosta ja menetelmäkin tulee olemaan lähelle sama. Palkoista on turha puhua.
 
Ja tälle kaikelle olisi vaihtoehto:
Oikeudenmukainen talouspolitiikka, joka huomioi myös tulopuolen ja verotuksen hyvinvointivaltion turvaajana ja joka huolehtii siitä, että myös hyvätuloiset otetaan mukaan tasapainottamaan taloutta.