Aikuiskoulutus on muuttumassa

12.4.2024

En ole asiantuntija, en ymmärrä, enkä ole edes tämän päivän kokemusasiantuntija tässä asiassa. Mutta joitain kysymyksiä tuli mieleeni.

Kun koulutusta ei oikeastaan saa nykyisinkään riittävästi työttömänä, uusi malli ei tätä lisää, vaan huonontaa entisestää. Alanvaihtokoulutus jää huonommalle.

Jos koulutus siirtyy enemmän työnoheen lyhyemmillä työviikoilla yms kyse on vain enemmän ilmaistyövoiman käytöstä.

Koulutustarve tavallaan vähenee paljon koska koulutukseen pääsee vain työn kautta. Eli voi olla ettet pääse koulutukseen ikinä, koska et saa työtä jossa voisit kouluttautua, ja et pääse töihin koska et ole kouluttautunut. Koulutustarve taas lisääntyy koska työttömien määrässä kouluttautmien osuus aloille kasvaa.

Epäviisasta. Hyvin epäviisasta

 

n

Lähde: Aikuiskoulutustuki on monelle ainoa mahdollisuus täydentää omaa koulutusta tai vaihtaa alaa - Pomedia

Haaveiletko nykyisen ammattitaidon kehittämisestä tai kenties uudesta ammatista? Tuntuuko opintojen sovittaminen kiireiseen arkeen tai kuukausittaisiin kuluihin hankalalta? Toteuta unelmasi aikuiskoulutustuella!

Näin lukee aikuiskoulutustuen nettisivuilla. Kuulostaa ihanalta mahdollisuudelta tavoitella unelmiaan ja jättäytyä hetkeksi pois työelämän paineista opiskelijaksi. Tosin elokuussa 2024 tämä saattaa olla muisto vain, sillä uudella hallituksella on leikkauslistallaan muiden tukien lisäksi myös aikuiskoulutustuki.

Opiskeluun liittyvien tukien saamista ei aiemminkaan ole turhan helpoksi tehty ja pian se onkin jo mahdotonta. Opiskelijat eivät tätä purematta niele ja osoittavat parhaillaan mieltään valtaamalla korkeakouluja. Julkisessa keskustelussa aikuiskoulutustukea on puolustettu ja vastustettu jonkin verran, mutta mitään ei ole vallattu.

n

n

Tietoa aikuiskoulutusetuuksien lakkauttamisesta. Petteri Orpon hallituksen hallitusohjelmaan on kirjattu, että aikuiskoulutustuki lakkautetaan vuonna 2024. Myöhemmin myös ammattitutkintostipendi ilmoitettiin lakkautettavaksi.

Lähde: Aikuiskoulutustuki - Ajankohtaista aikuiskoulutusetuuksista

Tietoa aikuiskoulutusetuuksien lakkauttamisesta

Petteri Orpon hallituksen hallitusohjelmaan on kirjattu, että aikuiskoulutustuki lakkautetaan vuonna 2024. Myöhemmin myös ammattitutkintostipendi ilmoitettiin lakkautettavaksi.  Hallituksen esitys aikuiskoulutusetuuksien lakkauttamisesta on annettu eduskunnalle torstaina 15.2.2024. Hallituksen esityksessä esitetään, että aikuiskoulutustukea ei voi saada missään tilanteessa syksyllä 2024 alkaviin opintoihin.

On tärkeää huomioida, että aikuiskoulutustuen lakkauttavan lain sisältöön ja ehdotettuun voimaantuloaikatauluun voi vielä tulla muutoksia eduskuntakäsittelyssä. 

Olemme koonneet tälle sivulle sinua mahdollisesti mietityttäviä kysymyksiä aikuiskoulutustuen ja ammattitutkintostipendin lakkauttamisesta. Seuraamme tiiviisti lakimuutoksen käsittelyä asiakasvaikutusten näkökulmasta.

Lakkauttamisen vaikutukset tuen myöntämiseen

  • Jotta sinulle voitaisiin myöntää aikuiskoulutustukea, sekä opintojen että tukikautesi on pitänyt alkaa viimeistään 31.7.2024 mennessä

  • Tukikauden alkaminen viimeistään 31.7. tarkoittaa sitä, että kaikkien tuen saamisedellytysten tulee täyttyä viimeistään 31.7.

  • Sinun tulee olla myös joko osittain tai kokonaan opintovapaalla hakemanasi tukiaikana

  • Aikuiskoulutustukea koskevaa hakemusta ei tarvitse toimittaa 31.7. mennessä. Voit hakea tukea aikaisintaan 4 kuukautta etukäteen ja enintään 6 kuukautta jälkikäteen. Jos haluaisit saada aikuiskoulutustukea 31.7., tulisi tätä koskeva hakemus lähettää viimeistään 31.1.2025 mennessä

  • Jos saat tällä hetkellä aikuiskoulutustukea, ei aikuiskoulutustuen lakkauttamisella ole tilanteeseesi vaikutusta niin kauan kuin opiskelet samoja opintoja kuin nytkin. Voit hakea lisää tukea samoihin opintoihin yhdessä tai useammassa osassa vuoden 2025 loppuun asti

  • Jos sinulle myönnetty nykylain mukaan aikuiskoulutustukea syksyllä 2024 alkaviin opintoihin, hallituksen esityksen mukaan voisit menettää sinulle jo myönnetyn tukioikeuden

n

 

Esitys aikuiskoulutustuen korvaavasta mallista valmistui – kouluttautuminen tapahtuisi jatkossa entistä enemmän työn ohessa

Lähde: Esitys aikuiskoulutustuen korvaavasta mallista valmistui – kouluttautuminen tapahtuisi jatkossa entistä enemmän työn ohessa (msn.com)

Työelämässä jo olevien koulutusta ollaan siirtämässä aiempaa enemmän työnantajien ja työpaikkojen vastuulle, kun aikuiskoulutustuki ensi kesänä lakkaa. Opiskelujen aikaisen toimeentulotuen turvaksi ehdotetaan opintotukea tai lainaa.

Sosiaali- ja terveysministeriö asetti viime syksynä työryhmän kehittämään työuran aikaista jatkuvaa oppimista. Työryhmän mukaan kouluttautuminen tapahtuisi jatkossa entistä enemmän työn ohella.

Työryhmän tekemät ehdotukset on koottu loppuraporttiin, jonka työryhmän puheenjohtaja Laura Rissanen luovutti työministeri Arto Satoselle (kok).

Nykyistä aikuiskoulutustukea on voinut saada opintoihin, jos takana on työhistoriaa vähintään kahdeksan vuotta. Tukea on maksettu enintään 15 kuukauden ajalta. Tuen käyttö on painottunut erityisesti sosiaali- ja terveysaloille.

Aikuiskoulutustukea paljon käyttäneiden alojen työnantajajärjestöt katsovat, että työryhmä ei esitä todellisia vaihtoehtoja.

- Tuen lakkautus ilman korvaavaa järjestelmää voi pahentaa kriittisesti sote-, kasvatus- ja opetusalan jo ennestään vakavaa työvoimapulaa, katsovat yksityistä ja julkista sote-, kasvatus- sekä koulutusalaa edustavat työnantajajärjestöt Hyvinvointiala HALI ry, Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT ja Sivistysala ry.

Palkansaajakeskusjärjestöt jättivät raporttiin eriävän mielipiteen. Ne eivät kannata opintotukeen tai lainaan perustuvaa mallia.

b