Painekorkki

Kaksisuuntainen venttiilijärjestelmä jossa venttiilien avautuminen on tarkoin määritelty.

Tiesitkö syitä miksi jäähdytysjärjestelmässä olisi syytä olla paine moottorin ollessa lämmin? Yksi syistä on kavitaatioilmiön estäminen.

Painetta syyläriin

https://www.koneviesti.fi/huolto-ja-tekniikka/12cd8f3a-424c-5508-8b3b-608d3d4e99cd?utm_medium=referral&fbclid=IwAR3vE1AKbIjnSNUmZJMI7YHetzPhFBwgIewCpP7VufaUDVctEl_sW3LHyro&utm_source=facebook&utm_campaign=kv-referral-2023

" Nykyaikaisissa märkäputkikoneissa seinämävahvuus on suhteellisen pieni, jolloin syttyvän polttoaineen räjähdysaalto aiheuttaa seinämän teräkseen hetkellisen venymän. Männän matkatessa alaspäin paine sylinterissä laskee nopeasti ja sylinteriputki palaa mittaansa.

Vaikka muodonmuutos on häviävän pieni, tapahtuu sylinteriputken nestepuolella ensin jäähdytysnesteen työntyminen poispäin ja sen jälkeen takaisin vetäytyvä seinämä synnyttää imun. Seinämän pinnalla on hetken aikaa alipaine, joka saa nesteen poksahtelemaan pieniksi kaasukupliksi.

Jokainen syntyvä kupla irrottaa atomin tai pari teräksen pinnalta. Teräs puolestaan ei ole koskaan täysin tasaista. Kavitaatiokuplat syntyvät helpoiten teräksen epäjatkuvuuskohdissa.

Kavitaatiovauriot ilmenevät sylinteriputkien pistemäisinä syöpyminä joko putken ja lohkon välisissä tiivistyspinnoissa tai missä tahansa kohtaa putken seinämää. Syöpymän edettyä tarpeeksi pitkälle asia paljastuu jäähdytysnesteen päästyä öljytilaan.

Kavitaatiota edistää osaltaan jäähdytysjärjestelmän liian alhainen paine, koska alhainen paine laskee kiehumispistettä. Huonosti suljettu tai vuotava jäähdyttimen korkki voi olla tästä syystä haitallinen, vaikka jäähdytysneste ei alkaisikaan kiehua.

Samoin moottorin käyttö vain lyhyinä tuokioina ja sen sammuttaminen yhtenään edistää kavitaatiota, koska moottori ei ehdi kunnolla lämmetä ja vain lämmön kohoaminen synnyttää järjestelmään painetta. "

Hieman lisää syylärinkorkista

Miten paisuntasäiliön neste palautuu takaisin jäähdytysjärjestelmään

n

Comments powered by CComment