Olen monesti arvuutellut eri asennustilanteissa ruuvin lujuuksia. Eri materiaalista tehdyt ruuvit ovat lujuudeltaan kovinkin erilaisia.

Ruuviliitoksissa unohdetaan usein kitkan osuus. Ajatellaan että se on ruuvin leikkauslujuus joka pitää, vaikka se on usein kitka jolla on suurempi merkitys.

Kitkasulkeinen liitos

tässä video ruuvin lujuudesta.

n

Comments powered by CComment